Laster Hendelser

Et nytt lovverk om offentlige anskaffelser trådte i kraft i fjor. Det stilles nå nye miljø- og klimakrav til kommunene og til rollen som innkjøper. Øvre Romerike Klima- og miljøforum inviterer til seminar for å heve kunnskapen om hvordan kommunene kan bruke grønne innkjøp til å nå kommunale mål.

Tid 24. mai kl 09-15
Sted:  Hurdalsjøen hotel, Skredderbakkvegen 9, 2090 Hurdal
Arrangørene: Bak arrangementet står Øvre Romerike klima- og miljøforum. Kunnskapsbyen Lillestrøm bidrar med organisering og gjennomføring.

Meld deg på her (arrangement er gratis)

Del 1: Seminar – grønne offentlige anskaffelser

09.00 Velkommen 

09:10 Bærekraftige anskaffelser, et strategisk verktøy for å nå mål
Odd Olaf Schei og Hans Olaf Delviken, Seniorrådgivere i
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

10.00 Det grønne skiftet gjennomføres lokalt
Thor Edquist, Ordfører, Halden kommune

10.20 Eksempler fra kommuner

 • Aurskog-Høland kommune
  • Massivtre i kommunale bygg, prosjektleder Jens-Kristian Waaler
  • Solenergi på kommunale bygg, miljørådgiver Ole-Christian Østreng
 • Gjøvik kommune
  • Kommuneplan med energi- og miljøkrav, Klima‐ og miljørådgiver Bjørnar Kruse (TBC)
 • Hurdal kommune
  • Bærekraft i Hurdal kommune, tjenesteleder for samfunnsutvikling, Henriette Rognlien

11.20 Pause (10 minutter)

11.30 Eksempler fra leverandører

 • Veidekke – fossilfri transport (TBC)
 • Skanska – grønn byggeplass: klimabesparelser og økonomi besparelser, Pablo Gonzalez Castrillo

12.00 Lunsj (45 minutter)

Del 2: workshops

12.45 Introduksjon til rykende ferske veiledere for grønne anskaffelser

Odd Olaf Schei – transport
Hans Olaf Delviken – bygg

Deretter: Arbeidsgrupper og diskusjoner omkring grønne anskaffelser. Èn gruppe jobber med fokus på transport og èn gruppe med fokus på bygg

15.00 Program slutt