Laster Hendelser

Det skjer masse spennende på kollektivsiden for Lillestrøm-regionen fremover.

Kunnskapsbyen har derfor i regi av nettverket Lillestrøm Eiendomsforum invitert Akershus Fylkeskommune, Ruter og Skedsmo kommune til å fortelle oss mer om dette.

Fagseminar Samferdsel Lillestrøm-regionen 29. august 14-17

14.00    Velkommen v/ Lillestrøm Eiendomsforum

14.10     Fylkestingets vedtak ifm KVU for kollektivløsning Nedre Romerike v/Njål Nore, Spesialrådgiver, Plan, analyse og statistikkenheten, avdeling for samferdsel Akershus Fylkeskommune

14.40     Orientering om Ruters fremtidsplaner for Lillestrøm-regionen samt ny ruteplan for 2019 v/ Trine Holand, Ruters områdeleder nordøst

15.20    Påfyll kaffe og enkel servering

15.30    Mobilitet i regionbyen Lillestrøm – utfordringer og muligheter på kort og lang sikt v/ Øyvind Daaland Lesjø seksjonsleder plan i Skedsmo kommune

16.00   Oppsummering og avslutning v/ Lillestrøm Eiendomsforum

16.15    Programmet er slutt

Arrangementet er gratis for Kunnskapsbyen sine medlemsvirksomheter.

Hjertelig velkommen!

Meld deg på her