Laster Hendelser

Få kontroll på måleusikkerheten og bli tryggere på at du innfrir krav fra kunder eller fra myndigheter. Det gir deg også et bedre grunnlag for å ta beslutninger.

Justervesenet inviterer til kurs om hvordan du skal beregne måleusikkerheten i henhold til kravdokumenter for akkreditert måling, EA-4/02, og følge retningslinjene i ISO «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement».

For akkrediterte laboratorier er det et krav å benytte denne metoden for å beregne og rapportere målusikkerhet. Kurset vil gir deltakerne tilstrekkelig kunnskap til å evaluere måleusikkerheten i egne målinger etter internasjonale retningslinjer.

Den statistiske/matematiske metoden blir gjennomgått trinn for trinn, med mange eksempler og praktiske og teoretiske oppgaver for ulike målestørrelser. Deltakerne lærer å etablere målefunksjonen og gjennomføre nødvendige korreksjoner for påvirkninger, samt å beregne usikkerhet knyttet til sporbarhet, oppløsning i avlesningen, repeterbarhet, bias/offset, ulinearitet, drift, med mer.

Kursdeltakerne vil delta aktivt i å lage et komplett usikkerhetsbudsjett for en praktisk måleoppgave.

Rabatt: Ansatte i medlemsvirksomhetene til Kunnskapsbyen Lillestrøm får en rabatt på kr. 1 000,- ved å merke påmeldingen: Kunnskapsbyen