Laster Hendelser

Lansering av rapport om off-grids solenergi for økt forståelsen for mulighetsrommet til off-grid sol.

I tillegg ser rapporten på hva som skal til for å skalere off-grid markedet raskere enn i dag, slik at verden ikke sakker akterut på å nå FNs bærekraftsmål #7 om ren energi til alle.

Oppdragsgivere er Solenergiklyngen med bedriftsnettverket på off-grids, ZERO og Kirkens Nødhjelp.  Utfører er Differ.

Rapporten skal lanseres 20.mars, og vil komme med konkrete policy anbefalinger til norske myndigheter. Nærmere om tid og sted kommer vi tilbake til.

Kontakt: Trine K Berentsen trine@solenergiklyngen.no / 93014801