Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Forskningsprosjektet SusValueWaste holder avslutningskonferanse 13.juni om mulighetene ved omlegging til en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi.

SusValueWaste-konferansen vil ta for seg forskningsresultater om hvordan næringslivet innoverer for å utnytte restprodukter og hvordan de nordiske landene styrer og regulerer omleggingen til en sirkulær bioøkonomi.

Organisk avfall og andre restmaterialer fra biobaserte næringer og husholdninger har økende verdi i dagens økonomi. Stoffer som lenge representerte en kostnad, blir nå en verdifull ressurs.

Å utnytte det fulle potensialet av disse ressursene krever økt innovasjon og systemforandringer samt bedre regulering og styring – med andre ord en overgang til en bærekraftig bioøkonomi. Denne overgangen har vært på dagsorden i politikk, akademia og næringsliv rundt om i verden.

Utvikling av den bærekraftige bioøkonomien anses å være kritisk av flere grunner: behovet for bærekraftig ressursbruk, den økende etterspørselen etter mat, materialer og energi og behovet for å frakoble verdiskaping fra miljøbelastninger.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt om veien videre, med representanter fra industri og myndigheter.

På programmet står også lanseringen av bok en «From Waste to Value: Valorisation Pathways for Organic Waste Streams in Circular Bioeconomies».