Laster Hendelser

MULIGHETER FOR NORSK NÆRINGSUTVIKLING I TRANSPORTSEKTOREN

PROGRAM

Torsdag 7. september 2017
08:30 Dørene åpner, kaffe og registrering
09:00 – 10:10
Åpning og velkommen
Norge – Et verdensledende marked for nullutslippstransport. Hvor stort er potensialet?
2017 er året for lavutslippskjøretøy, techno-hype og smart grønn vekst. I løpet av det siste året har selvkjørende lastebiler fullført kommersiell kjøring og ryddet byggeplasser. Bilgiganter som Ford og Volkswagen snakker om «smart mobilitet». Ikke siden Henry Fords første massemarkedsfamiliebiler har transportbransjen sett så raske endringer. Det er ikke lenger fiksjon når vi leser om vår «selvflygende bilframtid».

Hvorfor næringsutvikling innen transport i Norge?
Mali Skogen, Direktør, OREEC

Velkommen!
Ole Jacob Flæten, Ordfører, Skedsmo kommune

En fylkeskommune som satser på transport
Anette Solli, Fylkesordfører, Akershus fylkeskommune

Globale trender i transportsektoren: Global Automotive Executive Survey 2017
John Thomas Sørhaug, ‎Partner and Head, KPMG Automotive and Transportation

Omveltningene i transportsektoren – nå kommer de!
Anette Mellbye, Tidl. Direktør, Aftenposten Mobil

10:10 – 10:30
Pause
10:30 – 11:30 Digital omveltning i transportsektoren
Globalt kan elektrisk og førerløse transportsystem redusere CO2-utslipp i urbane strøk med 80% innen 2050. Beregninger viser at kostnadene for kjøretøy, infrastruktur og transportsystem kan kuttes med mer enn 40%. Elektrifisering, automatisering og delt mobilitet er tre nøkkeltrender.
Norge skal bli verdensledende!

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Norges digitale konkurransekraft
Walter Qvam, Styreleder, DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS

Et hav av muligheter!
Bjørn Haugland, Executive Vice President and Chief Sustainability Officer, DNV GL
Fremtiden er elektrisk og digital!
Anne Marit Panengstuen, Adm. Dir., Siemens Norge
11:30 – 12:15 Panelsamtale: Norske muligheter – Hvor skal vi og hvordan skal vi komme dit?
• Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister
• Lan Marie Ngyen Berg, Byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune (TBC)
• Anne Marit Panengstuen, Adm. Dir., Siemens Norge
• Geir Isaksen, Konsernsjef, NSB (TBC)
• Walter Qvam, Styreleder, DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret
• Bjørn Haugland, Executive Vice President and Chief Sustainability Officer, DNV GL
• Kari Asheim, Fagsjef Transport, ZERO
• Endre Angelvik, Direktør mobilitetstjenester, Ruter

Ordstyrer: Mali Skogen, Direktør, OREEC

12:15 – 13:30 Lunsj

13:30 – 15:45 Smart Mobility – New framings and solutions (EN)
Hvilken rolle vil teknologi som sensorer, internet of things og kunstig intelligens ha i å forme morgendagens mobilitetsløsninger? Hvordan samspiller teknologiutviklingen med samfunnet?

AI, the internet of things and 5G
Bjørn Taale Sandberg, Forskningsdirektør, Telenor

Blockchain for transport
Wilfried Pimenta de Miranda, Business developer, IOTA

New designs in a disruptive transport sector
Per Ivar Selvåg, Founder and industrial designer, Montaag

The eco-future seen through Hyundai’s eyes
Frank Meijer, Head of Eco Car, Hyundai Motor Europe GmbH

Making driverless cars possible
Eddy Gryvelius, Director Northern Europe, NVIDIA

How to build an electric car in Norway – the story of Paxster
Hans Kristian Torgersen, Founder and owner, HTS

Traffic challenges for smart cities
Simon Dixon, Gloal Head of Transport, Deloitte

Can a car save the world?
Isak Monrad-Aas & Albin Wilson, Engineer & Spokesperson / Development Strategist, Uniti

Building a zero-emission truck in four hours
Glenn Saint, Managing Director, Charge

Worlds first cloud based system for autonomous fleets
Raphaël Gindrat, CEO & Co-founder, BestMile

15:45 – 16:30 Pause med middag

16:30 – 18:00 Parallellsesjon 1: Transport, næringsutvikling og innovasjon

Varetransporten i fremtiden
Geir Mo, Adm. Dir., Norges lastebileierforbund

Electric car sharing
Jan-Olaf Willums, Styreleder, Move About

Det handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan, og kjøre bil når du må
Espen Strand Henriksen, Daglig leder, HjemJobbHjem

Smart mobilitet = Delt mobilitet
Rasmus Myklebust, Daglig leder, SammeVei

Transportarkitektur: planlegging av for fremtidens mobilitetssamfunn
Øyvind Dalen, Gruppelder Analyse og utredning, Asplan Viak

An electric, intelligent and autonomous shuttle at the service of mobility Innleder kommer – Navya (TBC)

16:30 – 18:00 Parallellsesjon 2: Norsk næringsutvikling og nye norske transportløsninger
StartupLab & MobilityLab
Henrik Koch Hatlebrekke, Program Manager, MobilityLab & Per Einar Dybvik, Partner, StartupLab

Selvkjørende kjøretøyplattformer til kollektivtransportsystemer
Morten Theiste, Co-founder and acting CEO, Buddy Mobility (TBC)

Oslo er et utstillingsvindu for grønne transportløsninger, hvordan kan vi bruke det?
Alexandra Almasi, Prosjektleder, OREEC – Green Visits

Pilot E
Tor Mühlbradt, Spesialrådgiver, Innovasjon Norge

Software for smart transport
Åsmund Møll Frengstad, CEO & Co-founder, Meshcrafts

Made in Norway – Reinventing power
Simen Tegre, CEO, Zaptec

Muligheter for næringsutvikling innen biogass
Frode Halvorsen, Direktør, Skagerak Energi & Marianne Rist-Larsen Reime, Prosjektleder, OREEC

16:30- 18:00 Parallellsesjon 3: Muligheter for næringsutvikling innen Hydrogen
Hydrogen – Norge har et stort uutnyttet potensiale
Kristian E. Vik, Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum

Storskala hydrogenproduksjon fra naturgass med CCS
Steinar Eikaas, VP, Statoil New energy solutions

MoZEES – Norges nye forskningssenter på fremtidens transportløsninger
Martin Kirkengen, Avdelingsleder, Institutt for Energiteknikk

Oslo kommunes hydrogensatsning
Øystein Ihler, Avdelingssjef for innovasjon og utvikling, Oslo kommune

Norske muligheter innenfor hydrogen
Bjørn Simonsen, Vice President Market Development & Public Relations, Nel Hydrogen

California’s important role for fuel cell technology globally
Keith Malone, Public Relations, California Fuel Cell Partnership
I tillegg kommer:
Kolonial.no
Uber
Nabobil.no
ALD Automotive

19:15 – 20:20 HYDROGENDEBATT
I Oslo og Akershus finner du nå infrastruktur for fylling av hydrogenbiler. Det er kommet flere bilmodeller som alle har bedre rekkevidde enn de beste elbilene. Hydrogenbilen tar få minutter å fylle til full tank.
Vi tar debatten om hydrogenbil er en del av løsningen for et nullutslippssamfunn, og vi har med oss noen av de beste fagfolkene på temaet.
Debatten innledes med at Birgit Marie Liodden (TID) innleder om sine erfaringer med å gå fra å være fossilbilist til å kun kjøre på hydrogen, både i jobb og privat.
I panelet:
Gjermund Skaar, fylkestingsrepresentant Akershus fylkeskommune (SV)
Svein Medhus, nestleder Bærum MDG
Birgit Marie Liodden, administrerende direktør NOR-Shipping
Kari Asheim, Fagansvarlig transport, Zero
Bjørn Simonsen, Markedsdirektør, NEL hydrogen
Kristian Vik, Generalsekretær, Norsk hydrogenforum
Debattleder: Geir Rognlien Elgvin, Oslo og Akershus elbilforening

HYDROGENPRISEN 2017
Bjørn Simonsen, Markedsdirektør i NEL hydrogen, deler ut Hydrogenprisen 2017 under publikumsarrangementet.
Norsk Hydrogenforum deler annethvert år ut Hydrogenprisen. Hydrogenprisen er en utmerkelse som deles ut til én
eller flere personer som har gjort en spesiell innsats for, eller bidratt til ny kunnskap om hydrogen som energibærer:
• Samfunnsmessig
• Innen utdanning og forskning
• Industrielt
Les mer om Hydrogenprisen her »
________________________________________
Program pr. 8. august. Med forbehold om endringer.

*Vi tar forbehold om endringer i programmet.

PROGRAM PDF