Laster Hendelser

Vi gjentar suksessen fra ifjor og arrangerer Solenergidagene i fellesskap Norsk Solenergiforening, Solenergiklyngen og IFE.

Tid: Solenergidagen 19. september og BIPV-dagen 20. september

Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Påmelding Solenergidagen 19. september (https://kunnskapsbyen.hoopla.no/sales/solenergidagen2019)

Påmelding BIPV-dagen 20. september (https://kunnskapsbyen.hoopla.no/sales/bipvdagen2019)

Det er earlybird-frist 5. september

SOLENERGIDAGEN og BIPV-dagen 2019

Torsdag 19. september går Solenergidagen 2019 av stabelen, hvor vi setter fokus på temaene plusshus, trender i boligmarkedet, og energilagring. I tillegg avslører vi hvem som har blitt kåret til Årets solstråle.

I år, som i fjor, vil Solenergidagen følges av BIPV-dagen 20. september, hvor vi går i dybden på temaene BIPV og solenergi i et byggsystemperspektiv. Du kan velge å være med på bare en av dagene, eller begge. Det er separat påmelding for workshopen.

SOLENERGIDAGEN Del 1: PLUSSHUS

Miljøambisjoner for bygg blir et stadig viktigere tema, og stadig flere prosjekter viser at det er mulig å utvikle bærekraftige og miljøvennlige bygg med høy kvalitet. Mange av disse prosjektene har tatt i bruk solenergiteknologier, og det er forventet at solenergi vil bli en viktig bidragsyter for å oppnå fremtidige mål for byggsektoren, som nullenergihus og plusshus. I denne delen av programmet setter vi fokus på det mest ambisiøse nivået – plusshus. Er plusshus vanskelig og dyrt å få til – hva har erfaringene vært så langt? Hvor går veien videre? Og hvor viktig er solenergi i slike prosjekter?

SOLENERGIDAGEN Del 2: TRENDER I BOLIGMARKEDET

Det er for tiden stor vekst innen solenergi i boligmarkedet, men handler dette nærmest utelukkende om installasjon av standard solcellepaneler, eller ser vi nå konturene av et langt bredere bilde når det gjelder produkter og tjenester?

SOLENERGIDAGEN  Del 3: ENERGILAGRING

Det jobbes kontinuerlig med ulike lagringsteknologier, og fremskritt både når det gjelder teknologi og pris vil muliggjøre enda større bruk av solenergi i årene som kommer. Energilagring er også svært aktuelt med tanke på effektiv bruk av strømnettet, og vi tar en kikk på hvordan lagring kan bidra til effektutjevning.

På Solenergidagen 2019 får vi høre innlegg fra Skagerak Energilab, Powerhouse-prosjekt, Otovo m.fl. – detaljert program følger.

BIPV-DAGEN

Fredag 20. september går BIPV-dagen 2020 av stabelen. Denne dagen ser vi på bruk av solceller i bygg. Den første delen av dagen er viet til presentasjoner og diskusjon rundt hvordan sol påvirker byggenes energisystem. Den andre delen av dagen ser på konkrete bygningsintegrerte solcellepaneler (Building-Integrated PhotoVoltaics – BIPV) og flere av de mest spennende prosjektene som har tatt i bruk disse.

Du vil møte ledende bedrifter og forskere innen feltet og blant annet få presentasjoner fra ASKO, Solenergi FUSen, Getek, Pixii, Multiconsult, Solitek og IFE.

kontakt: barbro@kunnskapsbyen.no