Laster Hendelser

Bakgrunnen for dette er at vi opplever et behov for å trekke flere forskningsmiljøer inn i utviklingen av nye, bærekraftige løsninger og prosesser knyttet til offentlige innkjøp og anskaffelser. Løsninger for fremtidens bærekraftige byer og samfunn skapes best dersom offentlige og private innkjøpere ikke går til innkjøp av gårsdagens løsninger, men setter seg ned med forskerne for å finne løsninger for morgendagen. Det er bra for miljø, for folk og for næringsutvikling.

Tid: 4. desember kl 09.00 – 13.00

Sted: Ekebergrestauranten, Kongsveien 15, Oslo

Registrer deg her

09:00 Velkommen ved Kunnskapsbyen Lillestrøm

09:03  Moderator for dagen, kort introduksjon

09:10 «Grønne anskaffelser – hvorfor er det viktig at forskerne er med?» ved Kristin Halvorsen Direktør i Cicero

09:35 «Forskningens rolle i anskaffelsesprosesser» Jesper W. Simonsen, Områdedirektør i Forskningsrådet

10:00  Servering av snacks

10:20 «Fornybar energi – hvis Norge skal bli ledende må vi bruke det offentliges innkjøpsmuskel» Sjur Baardsen, rektor NMBU (TBC)

10:40 «Forskerne må på banen i det private-offentlige samarbeidet» Innovasjon Norge (TBC)

11:00 Panelsamtale med spørsmål fra salen

11:20 “Forskernes roller i utvikling av innovasjonsdistrikter» Christine Wergeland Sørbye, CEO Oslo Science City

11:40 Case fra kommunene

12:00 Nydelig, bærekraftig lunsj

Meld deg på idag