Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Bakgrunnen for dette er at vi opplever et behov for å trekke flere forskningsmiljøer inn i utviklingen av nye, bærekraftige løsninger og prosesser knyttet til offentlige innkjøp og anskaffelser. Løsninger for fremtidens bærekraftige byer og samfunn skapes best dersom offentlige og private innkjøpere ikke går til innkjøp av gårsdagens løsninger, men setter seg ned med forskerne for å finne løsninger for morgendagen. Det er bra for miljø, for folk og for næringsutvikling.

Tid: 4. desember kl 09.00 – 13.00

Sted: Ekebergrestauranten, Kongsveien 15, Oslo

Registrer deg her

09:00 Velkommen ved direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Daniel Ras-Vidal

09:03  Kort introduksjon ved moderator, daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena, Agnes Landstad

09:10 «Grønne anskaffelser – hvorfor er det viktig at forskerne er med?» Kristin Halvorsen Direktør i Cicero

09:35 «Forskningens rolle i anskaffelsesprosesser» Jesper W. Simonsen, Områdedirektør i Forskningsrådet

10:00  Servering av snacks

10:20 «NMBU som kunnskapskilde i samfunnsutviklingen» Lars Atle Holm, administrasjonsdirektør, NMBU

10:40  Case fra Bærum kommune, Heidi E. Rygg, Enhetsleder, Bærum kommune, Anskaffelsesenheten

11:00  Case fra Oslo kommune, Susanne Lützenkirchen, Bymiljøetaten/Britt Ann K. Høiskar – NILU – Norsk Institutt for luftforskning

11:20 «Etablering av Oslo Science City – Norges første innovasjonsdistrikt» Christine Wergeland Sørbye, CEO Oslo Science City

11:40 Panelsamtale med spørsmål fra salen

12:00 Nydelig, bærekraftig lunsj

Meld deg på i dag