Hun kjører hydrogenbil som privatbil

Småbarnsmor Birgit Liodden, er den første privatpersonen i Norge som har kjøpt hydrogenbilen Toyota Mirai for å bruke den som familiebil.

20/12/2016|

Uno-X åpnet sin første hydrogenstasjon

Hydrogen som utslippsfritt drivstoff, fikk et nytt løft da klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Colonialmajor Odd Reitan åpnet hydrogenstasjonen til Uno-X.

22/11/2016|

Hydrogentreff på Sørumsand

Sørumsand fikk besøk av fire hydrogeneksperter og tre hydrogenbiler torsdag kveld, da Sørum Ap arrangerte informasjonsmøte om hydrogen på rådhuset.

18/11/2016|

Felles løft for skandinavisk hydrogensatsing

Optimisme preget hydrogenkonferansen HFC Nordic i Sandviken, nord for Stockholm. Fornybar medvind åpner nye forretningsmuligheter for brenselceller både i biler, båter og tog.

31/10/2016|

Forbereder hydrogenløsning for buss i 13 byer

Gjennom prosjektet NewBusFuel skal 12 europeiske kollektivselskaper legge det nødvendige grunnlaget for en storstilt utrulling av brenselcellebusser i Europa.

17/10/2016|

Akershus gir kontantstøtte til hydrogenbiler

Akershus fylkeskommune innfører en støtteordning til kommuner som kjøper nye hydrogenbiler. Hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune vedtok 31. august å innføre en tilskuddsordning for kommuner som går til anskaffelse av hydrogenbiler. – Ja, det kommer en ordning med 100.000 kroner i tilskudd til innkjøp av hydrogenbiler kommunal sektor, bekrefter Øyvind Michelsen, som er

02/09/2016|

Skedsmo har fått sin andre hydrogenbil

Ordfører Ole Jacob Flæten kunne mandag sette seg inn i en splitter ny hydrogenbil. Skedsmo er nå den eneste kommunen eller bedriften i Norge som eier to hydrogenbiler. Han er selv en fornøyd bruker av kommunens første hydrogenbil, med hele tre års erfaring bak rattet i benselscellebilen. – Vi ser stor muligheter for hydrogen og

29/08/2016|

HYOP Herøya første stopp på Europatur

Noen av bilene skal kjøre gjennom hele Europa til den sørligste hydrogenstasjonen i Europa, som ligger i Bolzano i Italia. – Dette viser at utviklingen av hydrogeninfrastrukturen nå har kommet så langt at det faktisk er mulig å gjennomføre en ferietur med hydrogenbil i Europa, sier PR-sjef Morten Brusletto i Hyundai Motor Norge. Stasjonen på

20/06/2016|

Gjennom Europa i en hydrogenbil

Skedsmo har satt ny kommunal rekord i kjøring på hydrogen. Skedsmo kommune representert av varaordfører Boye Bjerkholt, energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl og EU-koordinator Kristin Storløpa satt seg i kommunens hydrogenbil og reiste til Brussel fra Skedsmo Rådhus for å delta på den regionale uken i Brussel; Open Days. "Hydrogen bla bla bla

11/10/2015|