Mestrer alderdommen i Nordre Aker

Nordre Aker har skiftet fokus, fra pleie og omsorg til helse og mestring – der tverrfaglige team er med på å skape en mer aldersvennlig bydel.

06/02/2018|

Digitalt omsorgssenter i Blaker

Nybygde Blaker bo- og omsorgssenter i Sørum er rigget for å kunne ta i bruk det aller nyeste av moderne digitale løsninger.

14/12/2017|

Forsker på temaer i SOL-prosjektet

Masterstudentene Elise Flakk Nordang og Maren Jernberg Hovden ble inspirert av SOL-prosjektet da de skulle velge forskningsområde.

30/11/2017|

Døråpnere for teknologigrep i hjemmesykepleien

Overraskende mange brukere av hjemmetjenesten i Aurskog-Høland og Fet får kun tilkjørt medisiner. De mottar ingen andre tjenester.

16/06/2017|

Viser smart trygghet i Gjerdrum

Når trygghetsalarmen utløses, sørger alarmsystemet SmartVakt for å styre alarmen direkte til den ansatte som kjenner brukeren best.

27/04/2017|

Innovative anskaffelser krever mot

Tør du å legge ut en bestilling basert på beskrivelsen av et behov, uten å spesifisere en bestemt løsning, kan du bli positivt overrasket.

14/02/2017|

Bygger ikke framtid med gammel teknologi

Gjerdrum bo- og behandlingssenter – og hjemmetjenesten – har byttet fra analoge til digitale trygghetsalarmer.

10/02/2017|

Starter forskning på velferdsteknologi

Forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal analysere muligheter og barrierer ved innføring av velferdsteknologi i Aurskog-Høland, Fet og Sørum.

26/01/2017|

Bygger visningsrom for velferdsteknologi

Smarte digitale hjelpemidler kan gi mennesker med redusert mestring en lettere hverdag – hvis de får vite om mulighetene.

15/12/2016|

SOL-partnere på virtuell sykkeltur

Torsdag 17. november samlet velferdsteknologiprosjektet SOL – Support quality of life 200 deltakere til konferanse i Lillestrøm. En rekke utstillere deltok også.

17/11/2016|