OREEC er Osloregionens nettverk innen fornybar energi og miljøteknologi med 80 partnere fra industri, forskning, utdanning og offentlig virksomhet. Nettverket skal bidra til innovasjon, næringsutvikling og internasjonalisering. Det samarbeides nært med offentlige og private aktører for å bidra til å løse regionens energi- og miljøutfordringer. OREEC er i god utvikling med et økende antall partnere, gode relasjoner til viktige samarbeidspartnere, og et omfattende samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  OREEC er et nettverk i Kunnskapsbyen Lillestrøm lokalisert i Forskningsparken Kjeller, Skedsmo.

Vi søker en initiativrik, målrettet direktør med pågangsmot og evne til å utvikle nettverket, og skape samarbeid mellom bedrifter, akademia og det offentlige. Internasjonalt samarbeid og tilrettelegging for økte internasjonale forretningsmuligheter for OREECs partnere er en viktig del av arbeidet. Du må være omgjengelig, ansvarlig og tillitsskapende, og ha evne til å arbeide både strategisk og operativt. Du må være en god relasjonsbygger, ha gode kommunikasjonsevner og bidra til å videreutvikle nettverkets gode omdømme. Høyere utdanning på masternivå og god skriftlig fremstillingsevne kreves. Bransjekunnskap og erfaring fra nasjonalt og internasjonalt nettverksarbeid vektlegges.

Som direktør OREEC vil du ha ansvaret for å bygge og videreutvikle nettverket, samt å styrke det langsiktige finansielle grunnlaget for driften.  Du vil også ha prosjektlederansvar for utvalgte prosjekter. Du vil samarbeide med et team av dyktige medarbeidere.  Stillingen rapporterer til administrerende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Stillingen er ikke tillagt personalansvar. Direktør OREEC rapporterer på den faglige utvikling i nettverket til klyngestyret i OREEC.

Søknadsfrist: 15. august 2016.Tiltredelse: snarest
Lønnsbetingelser: etter avtale

Arbeidssted: Kunnskapsbyen Lillestrøm, Kjeller

Spørsmål om stillingen kan rettes til Anita Orlund hos Kunnskapsbyen Lillestrøm. Telefon 94870901 eller epost: anita@kunnskapsbyen.no.

Stillingen er en prosjektstilling fram til april 2020. Det vil være mulighet til forlengelse.