Presse

Kontaktpersoner i Kunnskapsbyen Lillestrøm:

  • Daniel Ras-Vidal (direktør/CEO)
    Mobil: 404 71869 – Epost: drv@kunnskapsbyen.no
  • Steinar Aasen (kommunikasjonsleder)
    Mobil: 996 39692 – Epost: steinar@kunnskapsbyen.no
  • Anette Gangnæs (markeds- og kommunikasjonskonsulent)
    Mobil: 995 74711 – Epost: anette@kunnskapsbyen.no

Arkiv

Årsmeldinger:
Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Nyhetsbrev: