Presse

Kontaktpersoner i Kunnskapsbyen Lillestrøm:

  • Marit Heiberg (kst. adm. dir)
    Mobil: 928 63622 – Epost: marit@kunnskapsbyen.no
  • Steinar Aasen (kommunikasjonsleder)
    Mobil: 996 39692 – Epost: steinar@kunnskapsbyen.no
  • Anette Gangnæs (markeds- og kommunikasjonskonsulent)
    Mobil: 995 74711 – Epost: anette@kunnskapsbyen.no

Arkiv

Årsmeldinger:
Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Nyhetsbrev: