Styret

Styreleder:
Ole Jacob Flæten – ordfører i Skedsmo kommune

Nestleder::
Brit S. Farstad – forskningsdirektør Institutt for Energiteknikk (IFE)

Styremedlemmer:
Ingvild Jøranli – OsloMet – storbyuniversitetet
Jan Erik Torp – seniorrådgiver Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
Anette Solli – fylkesordfører Akershus fylkeskommune
Rolf Th. Holm – administrerende direktør Lillestrøm DELTA AS
Øivind Brevik – administrerende direktør KS Bedrift
Frank Sagvik – administrerende direktør Akershus Energi Varme AS

Varamedlemmer:
Espen Westgaard – daglig leder Datek Wireless AS
Ragnhild Bergheim – ordfører Lørenskog kommune

Observatører:
Kjartan Berland – Skedsmo kommune
Linni Tiller – Kjeller Innovasjon

Styret i Kunnskapsbyen Lillestrøm: foran f.v. Ragnhild Bergheim, Brit S. Farstad og Marit Heiberg. Bak f.v. Øivind Brevik, Rolf Th. Holm, Ole Jacob Flæten, Ingvild Jøranli, Frank Sagvik, Espen Westgaard og Gunnar Melgaard (vara for Anette Solli). Jan Erik Torp, Linni Tiller og Kjartan Berland var ikke tilstede da bildet ble tatt.