Styret

Styreleder:
Ole Jacob Flæten – ordfører i Skedsmo kommune

Nestleder:
Brit S. Farstad – forskningsdirektør Institutt for Energiteknikk (IFE)

Styremedlem :
Kristin Sverdrup – forskningsdirektør OsloMet – storbyuniversitetet
Jan Erik Torp – seniorrådgiver Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
Anette Solli – fylkesordfører Akershus fylkeskommune
Rolf Th. Holm – administrerende direktør Lillestrøm DELTA AS
Øivind Brevik – administrerende direktør KS Bedrift
Frank Sagvik – administrerende direktør Akershus Energi Varme AS

Varamedlem:
Espen Westgaard – daglig leder Datek Wireless AS
Ragnhild Bergheim – ordfører Lørenskog kommune

Observatør:
Kjartan Berland – Skedsmo kommune

styret KL

Fra venstre: Brit Farstad, Tone Ikdahl (tidligere styremedlem), Jan Erik Torp, Tore Gimse (tidligere observatør), Ole Jacob Flæten, Rolf Th. Holm, Øivind Brevik og Dorte Landmark (tidligere styremedlem). Anette Solli, Ragnhild Bergheim, Espen Westgaard, Kjartan Berland og Kristin Sverdrup var ikke tilstede da bildet ble tatt.