Styret

Styreleder:
Ole Jacob Flæten – ordfører i Skedsmo kommune

Nestleder:
Brit S. Farstad – forskningsdirektør Institutt for Energiteknikk (IFE)

Styremedlem :
Anne Bjørtuft – seniorrådgiver Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)
Jan Erik Torp – seniorrådgiver Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
Anette Solli – fylkesordfører Akershus fylkeskommune
Rolf Th. Holm – adm. dir. i Lillestrøm DELTA AS

Varamedlem:
Dorte Landmark – partner Lillestrøm Arkitekter
Øivind Brevik – direktør i Romerikes Avfallsforedling (ROAF)

Observatør:
Tore Bjerke Lund Gimse – styreleder Kjeller Innovasjon
Kjartan Berland – Skedsmo kommune

styret KL

Fra venstre: Brit Farstad, Tone Ikdahl, Jan Erik Torp, Tore Gimse, Ole Jacob Flæten, Rolf Th. Holm, Øivind Brevik og Dorte Landmark. Anette Solli, Odd Jarle Skjelhaugen, Kjartan Berland og Anne Bjørtuft var ikke tilstede da bildet ble tatt.