Styret

Styreleder:
Jørgen Vik – ordfører i Skedsmo kommune

Nestleder::
Frank Sagvik – administrerende direktør Akershus Energi Varme AS

Styremedlemmer:
Jan Erik Torp – seniorrådgiver Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
Anette Marie Solli – fylkesordfører Akershus fylkeskommune
Rolf Thorben Holm – administrerende direktør Lillestrøm DELTA AS
Ingvild Jøranli – prosjektleder OsloMet – storbyuniversitetet
Ola Røsholt ife – avdelingsleder Institutt for energiteknikk (IFE)

Varamedlemmer:
Espen Westgaard – daglig leder Datek Wireless AS
Ragnhild Bergheim – ordfører Lørenskog kommune

Observatører:
Kjartan Berland – Skedsmo kommune
Linni Tiller – Kjeller Innovasjon

Styret i Kunnskapsbyen Lillestrøm: foran f.v. Ragnhild Bergheim, Brit S. Farstad og Marit Heiberg. Bak f.v. Øivind Brevik, Rolf Th. Holm, Ole Jacob Flæten, Ingvild Jøranli, Frank Sagvik, Espen Westgaard og Gunnar Melgaard (vara for Anette Solli). Jan Erik Torp, Linni Tiller og Kjartan Berland var ikke tilstede da bildet ble tatt.