Styret

Styreleder:
Jørgen Vik – ordfører i Lillestrøm kommune

Nestleder::
Frank Sagvik – ny fornybar direktør Akershus Energi AS

Styremedlemmer:
Jan Erik Torp – seniorrådgiver Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
Øyvind Michelsen – direktør Viken fylkeskommune
Rolf Thorben Holm – administrerende direktør Lillestrøm DELTA AS
Ingvild Jøranli – prosjektleder OsloMet – storbyuniversitetet

Varamedlemmer:
Espen Westgaard – teknisk leder Datek Wireless AS
Bodil Løkken Bendiksen – adm. direktør Norasondegruppen

Observatører:
Kjartan Berland – Lillestrøm kommune
Nils Morten Huseby – Institutt for energiteknikk (IFE)

Styret i Kunnskapsbyen Lillestrøm 2018: foran f.v. Ragnhild Bergheim, Brit S. Farstad og Marit Heiberg. Bak f.v. Øivind Brevik, Rolf Th. Holm, Ole Jacob Flæten, Ingvild Jøranli, Frank Sagvik, Espen Westgaard og Gunnar Melgaard (vara for Anette Solli). Jan Erik Torp, Linni Tiller og Kjartan Berland var ikke tilstede da bildet ble tatt.