Sluttkonferanse i SusValueWaste

Forskningsprosjektet SusValueWaste holder avslutningskonferanse 13.juni om mulighetene ved omlegging til en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi.

13/06/2019|

Næringslivsfrokost: – Møt virkemiddelapparatet!

Lurer du på hvor du kan få økonomisk støtte til å utvikle din forretningsidé? Frokostmøtet på Jessheim storsenter 11. juni vil gi deg svarene.

11/06/2019|

Hydrogenkonferansen 2019

Hydrogenkonferansen er den sentrale møteplassen for alle som er interessert i hydrogen som løsning innen transport, maritim sektor, industri og energisystemet.

27/05/2019|

Kunnskapsbyen tar hydrogenbølgen

Hydrogen som lagringsmedium for energi vil blir en av de sentrale klimaløsningene – ikke minst for transport.

21/05/2019|

Smart City er Lillestrøms framtid

Vi må bygge for framtiden. Lillestrøm har med sin attraktivitet, beliggenhet og store utbyggingsarealer enorme muligheter for å bli en smart by.

07/05/2019|

Frokostmøte om yrkesskade og erstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer Kunnskapsbyens medlemsbedrifter til frokostmøte om yrkesskade og erstatning.

09/04/2019|

Green Visits inviterte til «embassy special»

Et tjuetalls ambassader og handelskammer har vært på demonstrasjonstur med Green Visits for å se norske, innovative og bærekraftige løsninger.

04/04/2019|

Kurs i beregning av måleusikkerhet

Få kontroll på måleusikkerheten og bli tryggere på at du innfrir krav fra kunder eller fra myndigheter. Det gir deg også et bedre grunnlag for å ta beslutninger.

03/04/2019|

Næringslivslunsj på Fratelli

Kunnskapsbyen Lillestrøm har sammen med Fratelli Ristorante tatt initiativ til å samle næringslivet i byen til en felles lunsj.

28/03/2019|

Byutvikling i Lillestrøm – Hvor er vi på vei?

Lillestrøm Næringsråd inviterer til debattmøte om framtidas Lillestrøm, på Scene 5 (i Lillestrøm Kultursenter) tirsdag 26. mars.

26/03/2019|