Visjon

Et levende laboratorium for by- og næringsutvikling!

Rolle

Kunnskapsbyen er en samfunnsaktør som gjennom sin rolle som nettverks- og prosjekteier bidrar til nyskaping og vekst i samhandling med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og kommuner!

Målsettinger

Kunnskapsbyen Lillestrøm skal:

  • bidra til at Lillestrøm by og regionen skal fremstå som et relevant og attraktivt førstevalg for etablering av kunnskapsbasert næringsliv
  • befeste og videreutvikle posisjonen som en ledende aktør innenfor fornybar energi i Osloregionen
  • fremme teknologi for en aktiv tilværelse gjennom å skape gode arenaer der offentlig og privat sektor kan utforske og utvikle innovative løsninger innenfor området velferdsteknologi
  • synliggjøre og fremme forsknings- og teknologimiljøet i Forskningsparken Kjeller
  • gjennom møteplassen «Connecting competence» – bidra til felles profilering, rekrutteringstiltak og møteplasser for medlemmene, samt bidra til strategisk samarbeid for utvikling av nye, felles satsningsområder.