Velferdsteknologi for en bedre alderdom

– Ved hjelp av nye, smarte redskaper kan eldre mennesker få større mulighet til å mestre hverdagen bedre, sa prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm, da det nye helse- og velferdsprosjektet ble startet opp. Playstation, snakkende pilledispensere og elektroniske døråpnere kan om få år være en del av hverdagen for alle som trenger det. Trådløst