Eidsvoll setter laderekord

Verdens største hurtigladestasjon for elbiler åpner i Eidsvoll i slutten av august, melder Eidsvoll Ullensaker Blad. Det nye anlegget, like inntil E6 ved Nebbenes Kro Nord, får 24 hurtigladere (50-120 kW) og fire semihurtigladere (22 kW). 20 av disse ladepunketen inngår i Teslas superladenettverk. Andre elbiler får til sammen åtte ladepunkter satt opp av Fortum

28/07/2016|

FFI skal lete etter vann på Mars

FFI lager Nasas nye Mars-radar. Det avanserte radarinstrument, som nå er under utvikling på Kjeller, skal festes til romsonden Mars 2020 Rover. Kjøretøyet skal finne ut om det har vært liv på Mars. FFIs forskningsleder Svein-Erik Hamran, leder for instrumentutviklingen Leif Damsgård og forsker Mats Øyan jobber for fullt for å få ferdig Rimfax-radaren,

08/07/2016|