Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

OREECs Clean Tuesday & Bellonaforum

OREEC, IFE og Bellona inviterer til nasjonal idedugnad om batterier, hydrogen og biodrivstoff.

Hvordan velge de beste transportløsningene?

Tirsdag 14. mars 2017, MESH, Tordenskioldsgate 3, Oslo (2. etg.)

Klikk her for påmelding

OREEC, IFE og Bellona inviterer til en idedugnad hvor vi får siste nytt om fremtidens energibærere for transportsektoren (el/batteri, hydrogen og biodrivstoff), for å finne gode løsninger på fremtidens transportutfordringer.

Vi har invitert sentrale aktører som kan belyse dette fra ulike ståsteder. Du er invitert til å delta med din kunnskap i en åpen og god dialog. Sammen skal vi finne de beste transportløsningene for fremtiden.

PROGRAM:

Kl. 12.30  Lunsj, mingling

Kl. 13.05  Velkommen

Kl. 13.10  Innledning – v/Bellona & OREEC

Kl. 13.20  Ulike oppgaver – ulike løsninger – IFE v/ Martin Kirkengen

Kl. 13.50  Korte innlegg fra relevante aktører á 4-6 min:

1) Transportbehov i 2030, hvordan ser det ut? – TØI v/ Kjell Werner Johansen

2) Hva ligger bak Ruter sine valg av drivstoff? – Ruter v/ Pernille Aga

3) Hydrogenfremdift på skip hvem, hva, hvor? – Fiskarstrand verft v/ Rolf Fiskerstrand

4) Fremtidig energimix og nødvendig infrastruktur – Statens Vegvesen v/ Edvard T Sandvik

5) Bioenergi sin rolle i fremtiden – FME Bio4Fuels v/ Duncan Akporiaye

6) Hva er historien bak Askos hierarki av drivstoff? – Asko v/ Marius Råstad

Kl. 14.30  Pause

Kl. 14.50  Gruppearbeid og diskusjon om to til fire vesentlige spørsmål knyttet til hovedproblemstillingen

Kl. 15.15  Debatt – diskusjon ved alle og politikerne Nicolai Astrup (H) og Ola Elvestuen (V)

Hvilke prinsipper skal ligge til grunn for valg av løsninger?

Kl. 15.40  Oppsummering


Trykk her for påmelding
!