Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Stadig flere ønsker å bruke vegetasjon på takene og løsninger for å holde vann tilbake og dempe avrenningen etter kraftige regnbyger. Hvordan kan dette la seg kombinere med produksjon av solenergi? Er fordelene større enn ulempene?

Grønne tak er vakkert på husets «femte fasade». Samtidig kan løsninger på taket bidra til å dempe overbelastningen på avløp ved  styrtregn. Grønne tak hevdes også å ha lengre levetid. Vegetasjonsdekket kan også bidra til å jamne ut temperatursvingninger og slik sett ha en positiv effekt også på produksjonen av solel.

Vi ønsker med dette arrangementet å belyse hvordan grønne tak og vannfordrøying kan la seg kombinere med solenergiproduksjon. Hva slags vegetasjonsdekke bør man velge? Hvordan bør et slikt tak bygges opp? Er det spesielle krav til membraner og annet?

CleanTuesday er en uformell afterwork med korte miljøfaglige innlegg og påfølgende mingling. Dette arrangementet gjennomføres av Solenergiklyngen i samarbeid med en av våre partnere Protan AS og Norsk forening for grønn infrastruktur.

PROGRAM:

16:30: Hvorfor satser vi på grønne tak? v/ Romeo Apetrei-Thomassen,  fagansvarlig for bygg Omsorgsbygg Oslo KF

16:40: Takløsninger for grønne og vannfordrøyende tak.  Mulige problemstillinger  med solpanel ?  v/ Hans Henrik Bruusgaard, forretningsutvikler Protan AS

16.50: Veien videre for grønne tak, muligheter og begrensninger. v/ Bengt M. Tolvslid, salgssjef Bergknapp AS

17:00: Muligheter med grønne tak. v/ David Brasfield, nestleder i Norsk forening for grønn infrastruktur

17:10: Er grønne tak og solenergiproduksjon en god kombinasjon? Avsluttende refleksjoner. v/ Peter Bernhard, Energi og miljø, Asplan Viak AS

17:20: Spørsmål og diskusjon.

17:30-18:30: Enkel tapas og nettverking.

Velkommen!

Arrangementet er gratis, men krever påmelding via epost til ola@tretorget.no