Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Nå kommer den skandinaviske biogasskonferansen til Norge!

Konferansen er den tredje i rekken og arrangeres gjennom partnerskapet i prosjektet Biogas2020.

Østfold Fylkeskommune er hovedarrangør og samarbeider med OREEC, som koordinerer arbeidet frem mot konferansedagene 25.-26. april.

Det forventes over 400 deltakere fra næringsliv, akademia og offentlig sektor fra både Norge, Sverige og Danmark. Gjennom konferansen vil vi utveksle nasjonale og internasjonale erfaringer, få ny inspirasjon, snakke innovasjon og fortsette å motivere til videre arbeide med biogass. Østfold er biogassfylke nr.1 i Norge. Det er derfor nettopp Østfold og Fredrikstad er pekt ut som sted for å invitere til den Skandinaviske Biogasskonferansen 2018. Vi vil fylle konferansedagene med foredrag, studiebesøk, workshops og diskusjoner, samt utstilling både innendørs på konferansehotellet og i bybildet.

Se konferansens nettside for all informasjon.

kontakt: marianne@oreec.no