Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.
Den 11.oktober 2016 gjennomførte vi vårt første fremtidsverksted for bioøkonomien. Verksted nummer to finner sted den 1.mars 2017 . Temaet er bærekraftige verdikjeder basert på sidestrømmer og restressurser fra organiske avfall og annen biomasse.

Første workshop dreide seg om tre elementer; 1) Styrker i norske bioøkonomisektorer, 2) Trender og visjoner i de ulike bransjene og 3) Deltagernes egne visjoner for Norge i 2050.
Her finner du oppsummeringen av workshopen den 11.oktober

Den 1.mars plukker vi opp trådene og jobber videre i bredt sammensatte grupper. Den nasjonale bioøkonomistrategien er tydelig på at vi skal samarbeide på tvers av sektorer, næringer og fagområder. Innovasjon og næringsutvikling i en moderne bioøkonomi forutsetter at det etableres samhandling mellom mange ulike aktørgrupper og det er mye å hente på å utnytte kompetanse mellom sektorer. De to fremtidsverkstedene er konkrete bidrag til dette.

Hit inviteres utvalgte personer på tvers av miljøer som representerer ulike bioøkonomi-sektorer.
Representerer du en virksomhet som er relevant for tematikken og har du lyst til å delta? Ta kontakt med Marianne Reime – Prosjektleder OREEC +47 917 21 176 / marianne@oreec.no

Bakgrunn
Fremtidsverkstedene gjennomføres som del av forskningsprosjektet SusValueWaste, ledet av NIFU (Nordisk Institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning). Prosjektet er støttet under Forskningsrådets BIONÆR-program. Resultatene fra diskusjonene i fremtidsverkstedene er hovedelementer i en rapport som leveres til Forskningsrådet våren 2017.