Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Kretsløpsbasert forretningsutvikling i Nes kommune med utgangspunkt i virksomheten på Esval

Sted: Lillerommen, Doktorbakken, 2160 Vormsund
Tid: Onsdag 6. november kl 0900 – 1530

Meld deg på her

Se invitasjon: Program CISKA seminar 2019 11 06

Program:

0900 Ankomst med kaffe og noe å bite i

0930 Velkommen til Nes, en klimasmart kommune, ordfører Grete Sjøli
Hva skjer på Esval i dag og hva er vår visjon for videre utvikling?
Heidi Bruun Woldsnes, styreleder Esval miljøpark Nes KF
Thomas Henriksen, daglig leder Nes miljøpark (jordrenseanlegget)
Øystein Ihler, Oslo kommune, Romerike biogassanlegg
Jon Sverre Bråthen, rådmann Nes kommune

1030 Benstrekk og kaffepause

1100 Om CISKA-prosjektet, Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien
Mål og aktiviteter for Esval, prosjektleder Birgit Sundal Kjensjord

Fra idé til symbiosepark, Brian Sørensen, project and funding manager GreenLab Skive
GreenLab er i rask vekst. Her åpner snart et biogassanlegg som skal driftes på husdyrgjødsel
og Quantafuels anlegg som produserer drivstoff fra ikke-gjenvinnbar plast. De har også en
fabrikk som lager proteiner til grisefôr basert på invaderende sjøstjerner i Limfjorden.

1200 Lunsj

1300 Anne Beathe Tvinnereim, påtroppende fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune
Vikens ambisjoner innen klima og miljø

1305 Svein Guldal, prosjektleder Norges bondelag, Viktige strategiske valg i en sirkulær økonomi
Landbruket har en viktig rolle både som leverandør og mottaker av kretsløpsbaserte
produkter. Biogassproduksjon med utgangspunkt i husdyrgjødsel bør intensiveres i Norge og
biogjødsel må i større grad benyttes.

1345 Innledning og panelsamtale, ledet av Cathrine Barth, Circular Norway
Hvordan kan Nes kommune tilrettelegge for utvikling av aktivitetene på Esval, slik at
miljøparken blir et sted å være stolt av, med grønn innovasjon og forretningsutvikling knyttet
til avfallsutnyttelse, energi- og matproduksjon?

1530 Avslutning

Meld deg på her