Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer Kunnskapsbyens medlemsbedrifter til frokostmøte om yrkesskade og erstatning.

Etter en yrkesskade er det mange som møter ulike utfordringer som tidligere ikke har vært en del av deres hverdag. Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor NAV, helsepersonell, arbeidsgiver og ikke minst yrkesskadeforsikring/-erstatning.

Skadelidte henvender seg ofte til de ovennevnte grupper med slike spørsmål når de er utsatt for en yrkesskade.

For å kunne gi den skadelidte best mulig veiledning vil Advokatfirmaet Halvorsen & Co gi en kort introduksjon til yrkesskaderetten, under et frokostmøte i Storgata 36, tirsdag 9. april – kl. 08.00 til 10.00:

  • Hva er en yrkesskade eller yrkessykdom?
  • Arbeidsgivers plikter og meldefrister
  • Arbeidsgivers rett til å søke regress for utlegg i sykepengeperioden(e)
  • Vilkår for erstatning og utmåling

Det blir servert en enkel frokost og drikke