Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Etter utbruddet av Covid-19 har Miljønettverk Nedre Romerike vedtatt å gjennomføre seminaret som webinar. 

Webinar: GRØNNE OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

DATO: 15. mai 2020
TID: 08:45 – 12.40
ARRANGØR: MILJØNETTVERK NEDRE ROMERIKE
MELD DEG PÅ HER

I samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerer Miljønettverk Nedre Romerike webinar om Grønne offentlige anskaffelser 15. mai. Målgruppen for seminaret er politisk ledelse, administrasjon, prosjektledere, eiendomsavdeling og innkjøpere. Miljønettverk Nedre Romerike inviterer til webinar for å heve kunnskapen om hvordan kommunene kan bruke grønne innkjøp til å nå kommunale mål.

Grønne offentlige anskaffelser er fremtidens anskaffelser, dette gir kommunene muligheter til å være med på å forme fremtidens bærekraftige samfunn.

Webinaret deles opp i tre bolker:

Første bolk vil fokusere på miljøkrav i offentlige anskaffelser og miljøvurderinger i anskaffelsesprosessen. Bolk to og tre vil vi gå mer i dybden på transport og bygg.

Agenda:

08.45 Teknisk gjennomgang Anette Gangnæs, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bolk 1: Anskaffelsesstrategi

Moderator: Anette Gangnæs

08.50             Velkommen ved Miljønettverk Nedre Romerike, Jørgen Vik, ordfører Lillestrøm kommune

09:00            Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? Lars Petter Bingh, fungerende avdelingsdirektør Statsbygg

09.30            Elektrifisering av bilparken i Hamar kommune – kutter hundrevis av tonn CO2, Ole Mattis Furuseth, Innkjøpsrådgiver Hamar Kommune

09.50            Oslo kommunes anskaffelsesstrategi: Forbrukermakt og bærekraft, Espen Drønnen Nicolaysen, jurist og seksjonsleder for Samfunnsansvar i Oslo kommune

10.10             Sirkulærøkonomi i offentlige anskaffelser, Avdeling for offentlige anskaffelser, Sarah Fossen Sinnathamby, Digitaliseringsdirektoratet

10.30            Ny brannstasjon på Sørumsand – Grønn anskaffelse og utvikling av markedet for utslippsfrie bygg- og anleggsmaskiner, Ine Høyer, Innkjøpsrådgiver BAE, Lillestrøm kommune

10.50             Er det så vanskelig da? Hvordan halvere klimabelastning i kommunale byggeprosjekt , Ulla Hahn, prosjektleder, Future Built

11.00             Pause

Bolk 2: Transport

11.15              Deler biler med innbyggerne, Øyvind Stokseth, Leder Innovasjon og Smart City/Halden kommune

11.30             Elverum kommunes strategi for utskifting av bilparken, Kjetil Landheim, enhetsleder, Elverum kommune

11.45             Klimarådgivning i anskaffelser – Klima Østfolds erfaringer og nytt prosjekt for Viken-kommuner, Erik Gathen, Klima Østfold

Bolk 3 Bygg

12.05             Bærum kommune bygger for fremtiden – digitalisert, klimaklokt og energigjerrig, Camilla Torp, Fagansvarlig Energi, klima og miljø, Bærum kommune Eiendom

12.20             Sirkulære bygg – minst 50 prosent ombrukte og ombrukbare komponenter, Erlend Seilskjær, Future Built

12.40             Takk for idag

MELD DEG PÅ HER

Spørsmål? Ta kontakt med Anette Gangnæs, prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm
anette@kunnskapsbyen.no // 995 74 711