Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Tid: 6. juni kl 11.30 – 15.30

Sted: Kunnskapsbyens Hus, 2 etg.

Program:

Kl 1130-1200      Mingling og servering av enkel lunsj

Kl 1200-1300      Evolve Arena 2019 v/Wenche Klundseter, Event Manager i Norges Varemesse

Kl 1300-1330      Resultater og status på prosjekter i kompetanseklyngen

Kl 1330-1345      Pause

Kl 1345-1415      Muligheter for bedrifter og kommuner – satsning på smarte byer. Hvordan kan vi sammen bidra til økt innovasjon og verdiskapning? v/Daniel Ras-Vidal, direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kl 1415-1445      Hvordan fremme innovasjon gjennom offentlig og privat samarbeid? Nasjonalt program for leverandørutvikling, Innovative anskaffelser NHO v/ Gørill Horrigmoe, prosjektleder

Programmets oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser og bidra til næringsutvikling. Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.

Kl 1445-1515      Innovasjonsmetodikk og vekstmotor for bedrifter med ambisjoner. Kjeller Innovasjon v/Jørgen Veiby, forretningsutvikler

KI genererer og utvikler idéer fra forskningsmiljøer og næringsliv gjennom et aktivt samarbeid med våre partnere. KI kan bistå etablerte bedrifter med metodikk for å realisere konkrete innovasjonsidéer eller potensielle innovasjonsprosjekter.

Kl 1515-1530      Oppsummering og avslutning