Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Innovasjonsprosjekter hos over 120 bedrifter, kommuner og næringsforeninger på Nedre Romerike vil bli presentert.

Å skape vekst i næringslivet og nye arbeidsplasser gjennom å identifisere og løfte frem aktuelle innovasjonsprosjekter, har vært en overordnet målsetning for prosjektet. Kartleggingen som ble gjennomført, avdekket overraskende mange interessante innovasjonsprosjekter – med et betydelig vekstpotensial.

Alle bidragsyterne til innovasjonsprosjektet som Kunnskapsbyen Lillestrøm gjennomførte i høst, er invitert til innovasjonsseminaret, som holdes hos X Meeting Point konferansesenter på Hellerudsletta.

Her vil resultatene og oppsummeringen av kartleggingen bli presentert. Det vil også bli lagt frem en handlingsplan for videre oppfølging. Seminardeltakerne vil få anledning til å gi sine innspill på dette.

Påmelding for deltakerne i innovasjonsprosjektet gjøres her.