OFFISIELL ÅPNING – RUSTET FOR RESTART

Lillestrøm Kultursenter Kirkegata 11, Lillestrøm

Offisiell åpning av StartUp Festivalen. Gründere, oppstartsbedrifter og alle som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap ønskes hjertelig velkommen til åpningen av StartUp Festivalen 2020.

Webinar om utlippsfrie anskaffelser

Grønne, innovative anskaffelser (upphandlingar) må til for å få fart på bruken av emisjonsfrie arbeidsmaskiner innen bygg- og anleggsprosjekter.

«Immaterielle rettigheter fra A til Å» – del 1

Webinar

Bryn Aarflot invitere til webinarserien «Immaterielle rettigheter fra A til Å». Det første seminaret, 14. april, tar for seg grunnleggende IP – fra oppfinnelse til beskyttelse.

«Immaterielle rettigheter fra A til Å» – del 2

Webinar

Bryn Aarflot invitere til webinarserien «Immaterielle rettigheter fra A til Å». Det andre seminaret, 28. april, tar for seg grunnleggende IP – fra beskyttelse til kommersialisering.

«Immaterielle rettigheter fra A til Å» – del 3

Webinar

Bryn Aarflot invitere til webinarserien «Immaterielle rettigheter fra A til Å». Det tredje seminaret, 12. mai, tar for seg «Freedom to operate – kjenne konkurrenter og eget handlingsrom.»

«Immaterielle rettigheter fra A til Å» – del 4

Webinar

Bryn Aarflot invitere til webinarserien «Immaterielle rettigheter fra A til Å». Det fjerde og siste seminaret, 26. mai, stiller spørsmålet «Er bedriften sikret med gode kommersialiseringsavtaler?»

Lillestrømkonferansen 2021 – del 1 digital

Digital konferanse

Lillestrømkonferansen 2021 vil bli avviklet som to arrangementer. Vi møtes først digitalt den 27. mai og så til en koronafri jubileumkonferanse 13. oktober.