Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Meld deg på til kompetansedebatt arrangert av;
Kunnskapsbyen Lillestrøm, LO Viken Oslo og NHO Viken Oslo
Onsdag 25. august kl. 19:00-21:15 på Scene 5, Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm

 

På vei ut av krisen er mangel på kompetanse en av de største hindringene for vekst og jobbskaping for bedriftene på Romerike. Hvordan sikrer vi nok og rett kompetanse i Norges raskest voksende region?

Både OsloMet og UiO er tilstede på Romerike denne dagen. Hva tenker de om videre vekst og utvikling i regionen? Hvordan planlegger utdanningsinstitusjonene for å møte de behovene næringslivet har? Og ikke minst, hvilke behov har næringslivet på Romerike?

Den 25. august på Scene 5 tar vi debatten! Møt 2 universiteter, 3 organisasjoner og 3 politikere som alle er opptatt av disse spørsmålene.

Meld deg på

Fra venstre: Svein Stølen (UiO), Nina Waaler (OsloMet), Turid Kristensen (H), Anniken Huitfeldt (Ap), Else Marie Tveit Rødby (Sp)

Program

19.00    Mingel. Kafeen er åpen og det er mulighet for kjøp av mat og drikke.
19.30    Velkommen, åpning og innledning.
Utvikling av kompetanse og arbeidsplasser på Romerike. Dagens situasjon og viktige faktorer for å sikre næringsutvikling i vår region.
Inger-Lise Melby Nøstvik, påtroppende leder Kunnskapsbyen Lillestrøm

19.40    Rett kompetanse til rett tid
Hvordan kan Romerike posisjonere seg for å sikre bedriftene tilgang på rett kompetanse til rett tid? – Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo

19.50    Hvordan kan alle få muligheten til å lære hele livet?  Et arbeidsliv i endring gir store muligheter for næringsliv og ansatte, der livslang læring vil være et viktig verktøy for å sikre et godt og trygt arbeidsliv. – Julie Lødrup, førstesekretær i LO.

20.00    Derfor valgte vi Kjeller som lokasjon for satsing på romteknologi, sensorteknologi, fornybare energisystem, autonome system, radiofarmasi og IT-sikring.
– Svein Stølen, rektor UiO

20.15     OsloMet i Romerike – hvorfor og hvordan?
Nina Waaler, konstituert rektor OsloMet

20.30    Politiske innledninger og valgdebatt om kunnskap og arbeid på Romerike.
– Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre, Utdannings- og forskningskomiteen
Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, leder av Utenriks- og forsvarskomiteen og medlem av gruppestyret
Else Marie Tveit Rødby, stortingskandidat for Senterpartiet

21.15     Takk for i dag

Meld deg på