Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

SOL – Support quality of life arrangerer et åpent møte om «Kompetente medvandrere – etisk refleksjon og samarbeid innen helse og omsorg», i Lillestrøm 25. oktober.

Christine Haga Sørlie leder den nasjonale satsingen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i KS.

Innleder på møtet er Christine Haga Sørlie. Hun leder den nasjonale satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS, der Helse- og omsorgsdepartementet er oppdragsgiver. Sørlie har jobbet i den kommunale eldreomsorgen i over 30 år, og har bakgrunn som hjelpepleier og prest.

KS ønsker å bistå kommunene med å øke den etiske kompetansen og sensitiviteten i helse- og omsorgstjenestene, gjennom praksisnær etisk refleksjon. God kommunikasjon er helt sentralt for å få til gode møter mellom mennesker og blir særlig viktig når vi kommer i sårbare livssituasjoner.

Hensikten med møtet er å synliggjøre en praktisk verktøykasse og gode måter å ha en dialog på i samspillet mellom ansatte-brukere-pårørende. Målet er å øke kunnskapen om en enkel metodikk for vanskelige samtaler og for daglig samskaping av omsorgstjenester.

Etter innledning og paneldebatt mellom Sonja Adriansen, Hans-Joachim Schwarz, Christine Haga Sørlie, Karin Rønning, Åse-Kristine Warberg og Inger Lise Bråthen, blir det diskusjon rundt bordene. Et sentralt spørsmål er: Hvordan kan vi skape gode systemer for bedre samarbeid mellom bruker-pårørende og ansatte – og trygge alle parter i å bruke dem?

I tillegg til partnerne i SOL-prosjektet, er målgruppen for møtet kommunale ledere er og medarbeidere, politikere, eldreråd, pensjonistforeninger, brukere, pårørende og andre interesserte.

Deltakelse er gratis.

Lenke til påmelding hos Kunnskapsbyen Lillestrøm