Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter og markedsaktører som sitter på løsningene. Det inviterer derfor til dialog og diskusjon om temaet 15 mai.

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene.

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene fra bygge- og anleggsvirksomhet 30 % av byens transportrelaterte utslipp. I tillegg er de en vesentlig kilde til luftforurensning. Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er innenfor rekkevidde.

Vi trekker frem erfaringer gjennom Oslo kommune sine krav til utslippsreduksjon og testinger på byggeplasser i Oslo. I tillegg skal vi skal høre hva som kommer av krav fra det offentlige innen bygg- og anleggsplasser på sikt, samt høre fra leverandørene og bransjen hvilke barrierer man må løse og ikke minst hva som skal til for å bli med på et slikt utviklingsløp.

Lenke til påmelding leverandørkonferansen for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 

Leverandørerkonferansen er primært for leverandører til bygge- og anleggsprosjekter. Det er ventet stor pågang til arrangementet og det er begrenset plass til deltakere. Vi vil prioritere leverandørene. Vi sender derfor ut en bekreftelse for alle som får plass én uke før arrangementet finner sted. Til andre som har meldt sin interesse og som ønsker å få med seg leverandørkonferansen, vil vi sende ut en lenke til direktesending.

Arrangementet er et fellesinitiativ mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale byggherrer, i samarbeid med Miljødirektoratet, Difi, Bellona, Zero, OREEC og Leverandørutviklingsprogrammet.

Initiativtakere og samarbeidspartnere om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser: