Laster Hendelser

Lillestrømkonferansen 2021 vil bli avviklet som et mindre, digitalt  arrangement. Smittesituasjonen vil avgjøre muligheten for fysisk deltakelse.

Lillestrømkonferansen har utviklet seg til å bli den mest betydningsfulle arenaen for et stort nettverk av næringsdrivende og offentlige beslutningstakere i regionen. På konferansen deltar utbyggere, politikere og lokalbefolkning som vil være med å påvirke utviklingen. Det lokale engasjementet er stort og inkluderende.

Program og nærmere informasjon om påmeldig og deltakelse kommer.