Webinar om utlippsfrie anskaffelser

Grønne, innovative anskaffelser (upphandlingar) må til for å få fart på bruken av emisjonsfrie arbeidsmaskiner innen bygg- og anleggsprosjekter.

Digitalt Informasjonsmøte: gratis rådgivningtilbud for SMBer

Business Lillestrøm tilbyr spesialrådgivning for små- og mellomstore bedrifter som er påvirket av koronapandemien og som trenger hjelp til å komme seg gjennom krisen. Business Lillestrøm arrangerer et digitalt informasjonsmøte om tilbudet, de vil bli anledning for å stille spørsmål.

Solenergikonferansen 2020 – Powered by the sun

Digital Solar Conference “Powered by the Sun” – 8thand 9thof December  The Norwegian Solar Energy Cluster welcomes you to join us for a digital Solar Conference on the 8thand 9thof December. The conference will include the latest market updates and perspectives on Solar energy going forward, as well as an opportunity to learn more about the capabilities and offering of the Norwegian Solar Energy industry.   At

Årsmøte for partnere i Solenergiklyngen

Årsmøte for partnerne i Solenergiklyngen. Sted: Fornebu med mulighet for deltagelse på nett. Detaljer / agenda sendes ut i henhold til vedtekter. Kontakt: trine@solenergiklyngen.no

«Immaterielle rettigheter fra A til Å» – del 1

Webinar

Bryn Aarflot invitere til webinarserien «Immaterielle rettigheter fra A til Å». Det første seminaret, 14. april, tar for seg grunnleggende IP – fra oppfinnelse til beskyttelse.

«Immaterielle rettigheter fra A til Å» – del 2

Webinar

Bryn Aarflot invitere til webinarserien «Immaterielle rettigheter fra A til Å». Det andre seminaret, 28. april, tar for seg grunnleggende IP – fra beskyttelse til kommersialisering.

«Immaterielle rettigheter fra A til Å» – del 3

Webinar

Bryn Aarflot invitere til webinarserien «Immaterielle rettigheter fra A til Å». Det tredje seminaret, 12. mai, tar for seg «Freedom to operate – kjenne konkurrenter og eget handlingsrom.»

«Immaterielle rettigheter fra A til Å» – del 4

Webinar

Bryn Aarflot invitere til webinarserien «Immaterielle rettigheter fra A til Å». Det fjerde og siste seminaret, 26. mai, stiller spørsmålet «Er bedriften sikret med gode kommersialiseringsavtaler?»