Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Norsk Hydrogenforum og Kunnskapsbyen Lillestrøm inviterer bedrifter, forskningsinstitutter, akademia og offentlige aktører til oppstartsmøte for den nasjonale hydrogenklyngen.

Den nasjonale hydrogenklyngen vi ha som formål å akselerere den industrielle utviklingen innen hydrogen i Norge. Alle bedrifter, forskningsinstitutter, akademiske miljøer og offentlige aktører – med aktivitet innen området – inviteres til å bli med!

Det er ingen tvil om at hydrogen står overfor et internasjonalt kommersielt gjennombrudd. Norske miljøer nå har en unik mulighet å sikre sterk norsk industriutvikling, vekst og verdiskaping på dette området.

På oppstartsmøtet vil vi fortelle mer om søknadsprosessen. Se også presentasjonen som ble gitt på Hydrogenkonferanse 2019

Målet med oppstartsmøtet er å konstituere klyngen, gjennom å få flest mulig aktører til å forplikte sin interesse for å delta. I tillegg skal det dannes et interimstyre, som vil være en sentral sparringspartner for Kunnskapsbyens og NHFs prosjekt-team.

Klyngeteamet vil utvikle og skrive selve søknaden til Innovasjon Norge.

Arena-finansiering utgjør 2 millioner kroner pr. år, i tre år. Det er en forutsetning at dette beløpet matches av samme beløp årlig fra partnerne i klyngen (fordelt på timer og kontantbidrag). Det er vanlig med modeller hvor noen større partnere gjerne bidrar med en del mer enn de mindre aktørene.

Det er ikke et krav at de deltakende selskapene må være norskeide, men det er et krav at selskapene må ha aktivitet i Norge.

Hydrogenklyngen er forankret i Norsk Hydrogenforum (NHF). Kunnskapsbyen Lillestrøm vil lede klyngearbeidet. Målet nå er å utvikle en god søknad som sikrer finansiering fra Innovasjon Norges Arena-program, som har søknadsfrist 2. september.