Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Har din bedrift en idé og trenger forskning for å realisere den?
Da bør du delta på Prosjektverksted!

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Enten du har en idé eller er i gang med å lage en søknad til et forsknings- og utviklingsprosjekt, kan du dra nytte av å være med på Norges forskningsråds prosjektverksted.

Faglig innhold
Målet med kurset er å gi deg redskapene og ferdighetene for å utvikle et godt forskningsprosjekt. Du vil få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det vil gi deg nyttig kunnskap som du kan bruke i arbeidshverdagen din og for å realisere prosjektet ditt.

Blant annet vil du få en:

  • Presentasjon av verktøy for å strukturere et godt FoU-prosjekt/IPN-Prosjekt
  • Gjennomgang av en del relevante evalueringskriterier
  • Noen eksempler på prosjektbeskrivelser som kommuniserer godt/ikke fullt så godt
  • Gjennomgang av innsendte skisser

Praktisk informasjon og individuelle samtaler
Vi ber deltakere som ønsker å jobbe med sin idé på kurset om å fylle inn vedlagte mal for Prosjektskisser og sende i forkant av Prosjektverkstedet.

Det vil bli mulighet for individuelle samtaler med en rådgiver i etterkant av Prosjektverkstedet i tidsrommet kl 14.15-15.15. Hvis du ønsker en samtale, ber vi deg å krysse av i påmeldingsskjemaet. Som grunnlag for en samtale anbefaler vi å fylle ut del 1 og 2 i vedlagte Prosjektskissemal, hvis man også har noe under del 3 er det en fordel. Den skal sendes til Kristin Dawes,krid@forskningsradet.no. Frist for innsending av skisser til Prosjektverksted 25. august er 18. august. Vi tar et lite forbehold om kapasitet hos våre rådgivere.

Påmelding og program: http://forskningsradet.pameldingssystem.no/prosjektverksted-lysaker2

Har du spørsmål om arrangementet kan du ta kontakt Kristin Dawes på telefon 94 14 93 51.