Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Er du og din kommune klar til å ta i bruk velferdsteknologi?

Det blir flere eldre og kronisk syke med økt behov for tilrettelagte boliger og teknologi som kan bidra til å mestre hverdagen slik at vi kan bo lengst mulig hjemme. Flere helse- og omsorgsoppgaver legges over på kommunene. Samtidig er det allerede mangel på kompetent helsepersonell. En smartere organisering og oppgavedeling hvor også brukernes, pårørendes og frivillige organisasjoners ressurser tas aktivt i bruk, må til hvis vi som samfunn skal klare å løfte disse utfordringene.

På dette seminaret får du vite mer om:

  • hvordan smart bruk av velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet og selvstendighet i egen hverdag?
  • finnes det kommuner som har kommet godt i gang og hvilke grep har de gjort?
  • hvordan kan vi angripe dette i min kommune?

Invitasjon med program finner du her: Invitasjon seminar 171116

Påmelding senest 3. november her: https://kunnskapsbyen.hoopla.no/sales/3250533718/