Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Som en del av Hydrogenkonferansen 2019 setter Solenergiklyngen i samarbeid med Norsk Hydrogenforum fokus på bruk av hydrogen i stasjonær sektor, og belyse dette gjennom ulike case knyttet til produksjon av elektrisitet fra solenergi med lagring av overskuddsenergi fra solceller via hydrogenproduksjon, igjen med vekt på ulike bruksområder.

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Oslo

Tid: 28. mai kl 09.45 – 15.00, registrering fra 09:00

Meld deg på her

Kaffe og registrering fra 09.00

Bolk 1: sol+hydrogen=fremtidig utvikling

Moderator: Daniel Ras-Vidal, direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm

09:45 Velkommen

Trine K. Berentsen, Solenergiklyngen og Kristian E. Vik, Norsk Hydrogenforum.


09:50 Markedsbildet for solenergi

Sven Røst, Scatec/styreleder Solenergiklyngen


10:05 Lagring av fornybar energi

Ulf Eriksen, Statkraft


10.25 Fremtidsbildet for produksjon og bruk av hydrogen i Norge

Jørg Aarnes, DNV GL

Pause 10.50 – 11.10 (20 min)

Bolk 2: sol+hydrogen= overskuddsenergi

11:10 Lagring av overskuddsenergi fra solstrøm i form av hydrogen. Case-studie: Etterstad VGS (oppdrag fra Undervisningsbygg)

Trond Schjerven, ÅF Consult


11:30 Hydrogen som stabilisator for strømnettet

Bjørn Simonsen, NEL Hydrogen


11:50 Lagertanksystemer for hydrogen

(TBC), Umoe Advanced Composites

Lunsj 12.00 – 13.00 (1 time)

Bolk 3: sol+hydrogen=ulike anvendelser

Moderator: Kristian E. Vik, Norsk Hydrogenforum

13:00 När nätterna blir långa och kylan sätter i…

Åse Bye, Business Manager, Stationary Fuel Cells, PowerCell


13:20 Vestsiden Ungdomsskole, studie for hydrogenanlegg på skole

Hallvard Benum, Kongsberg kommunale eiendom og Tomas Tronstad, HYON


13:40 Innovative løsninger med bruk av brenselceller fra Ballard

Nina Caroline Hjorth, Ballard Power Systems Europe


Pause 13.40 – 14.00 (20 min)

Bolk 4: “sol+hydrogen=lønnsomt?”: Case og paneldebatt

14:00 Paneldebatt

Vi ser nå de første energisystemene utvikles hvor hydrogen benyttes som energilager. Hva er de viktigste grunnene til å velge denne løsningen?


Oppsummering