Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

NORGES VIKTIGSTE MØTEPLASS FOR SOLENERGI

MELD DEG PÅ HER 

Torsdag 6. september går Solenergidagen 2018 av stabelen, hvor vi setter fokus på de aktuelle temaene bygningsintegrert solenergi, fremtidens bygg og områder, og energilagring. Nytt av året er at Solenergidagen vil etterfølges av BIPV dagen fredag 7. september, hvor vi går i dybden på temaet Byggintegrert solenergi BIPV – les mer om denne dagen her. Du kan velge å være med på bare en av dagene, eller begge.

Solenergidagen 2018 har en langt bredere inngang på temaet solenergi enn BIPV-dagen som holdes dagen etter. Solenergidagen fokuserer vi på bygningsintegrert solenergi – både solstrøm og solvarme, fremtidens bygg og områder, og energilagring. I tillegg avslører vi hvem som har blitt kåret til Årets solstråle.

Arrangører av Solenergidagene er Solenergiklyngen, Norsk Solenergiforening, BIPV Norge og SuSoltech.

Program

Tid: 6. september, kl. 09.00 – 15.30
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

MELD DEG PÅ HER 

Del 1: BYGNINGS-INTEGRERT SOLENERGI

Både solfangere og solceller kan integreres i bygningsfasaden eller taket, og slik erstatte andre bygningsmaterialer. Vi kaller dette bygningsintegrert solenergi (Building-Integrated PV – BIPV, og Building-Integrated Solar Thermal – BIST). Det finnes nå mange solenergiprodukter på markedet, både til tak og fasade, som gir et estetisk innbydende uttrykk. Slike produkter koster ofte omtrent det samme som en del vanlige byggematerialer, som for eksempel teglstein, glassfasader, o.l., samtidig som de tilfører verdi gjennom å produsere energi. Bygningsintegrert solenergi har et stort uutløst potensial, og forventes å komme langt sterkere på banen i årene som kommer. Vi ønsker derfor å sette fokus på muligheter, utfordringer og erfaringer forbundet med bygningsintegrert solenergi.

Innlegg:

Presentasjon av hovedpunkter fra ny BIPV-statusrapport, ved Erik Marstein, IFE 
Vi får høre hovedpunkter fra den rykende ferske rapporten som omhandler muligheter og utfordringer knyttet til bygningsintegrerte solceller i Norge.

Delivering an active building skin that meets strict aesthetic requirements of Norwegian architects, ved Xavier Flasse, ISSOL
Det belgiske selskapet ISSOL er en produsent og prosjektutvikler av bygningsintegrerte solceller for byggesektoren, og har vært involvert i flere store prosjekter både i Norge og utlandet. ISSOL er opptatt av at estetikk skal gå hånd-i-hånd med energiproduksjon.

Termisk lagring i kombinasjon med solenergi, ved Geir Andersen, Drammen Eiendom KF
Drammen kommune har energiambisjoner, og ligger i forkant når det gjelder å ta i bruk nye teknologiløsninger for å spare både miljø og penger. Med nye Fjell skole og flerbrukshall – hvor lokalprodusert energi fra blant annet bygningsintegrert solenergi skal lagres i et enormt energilager inne i fjellet – dras strikken enda lenger… Prosjektet skal bidra til å redusere effektbruk.

Erfaringer fra energieffektiv rehabilitering ved bruk av prefabrikkerte elementer med integrert PV og ventilasjon, ved Kari Thunshelle, Sintef Byggforsk
Økt oppgradering av eksisterende bygningsmasse er et viktig mål for fremtidens områder. Rett før sommeren heiste 4RinEU prosjektet inn elementer til Boligbyggs leilighetsbygg på Haugerud i Oslo. I løpet av noen dager ble et 1970-talls bygg forvandlet til et moderne bygg med høy energistandard og lokal energiproduksjon, uten å forstyrre beboerne nevneverdig.  Sintef Byggforsk deler spennende erfaringer og lærdom fra prosjektet.

Erfaringer fra landets største fasadeintegrerte solcelleanlegg, ved Magnhild Kallhovd, Undervisningsbygg
Brynseng skole stod ferdig bygd i 2017, og har fått landets hittil største fasadeintegrerte solcelleanlegg (over 1000 kvadratmeter). Hvilke erfaringer har Undervisningsbygg gjort seg så langt, og hva tenker de om bruk av solenergi i fremtidige prosjekter?

Bygningsintegrerte solfangere – estetikk, fleksibilitet og solvarme i skjønn forening, ved Pål Kloster, Catch Solar 
Den norske bedriften Catch Solar satser på solvarme, og har utviklet bygningsintegrerte solfangere som kan tilpasses til det tilgjengelige areal på tak og vegg. Rettesnoren i arbeidet med den nye løsningen er at produksjon av solvarme ikke skal gå på bekostning av estetikk og fleksibilitet, og at installasjonsmetoden skal være lik installasjon av eksisterende kledningsløsninger.

Del 2: BYGG OG OMRÅDER

Miljøambisjoner for bygg blir et stadig viktigere tema. Når et bygg skal oppnå en bestemt energiklassifisering eller sertifisering, er solenergi ofte et kostnadseffektivt og enkelt alternativ for å komme i mål med disse ambisjonene. Det har i det siste også funnet sted en dreining fra enkeltbyggtankegang til områdetankegang når det gjelder energi. Solenergi kan bidra til å utvikle ‘grønne’ områder, hvor man har et samspill mellom bygg, lokale transportsystem og energisystem.

Innlegg:

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere og byggeiere, ved Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Organisasjonen promoterer 10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere og byggeiere. Hva går disse strakstiltakene ut på, og hvordan har oppslutningen vært etter at tiltakene ble lansert for cirka to år siden?

Finner vi fremtiden i Fredrikstad?, ved Ruben D. Hansen, Arca Nova
«Future Living»-konseptet i Fredrikstad byr på teknologi og bolig i skjønn forening, og visjonen om å endre markedet ved å skape et av Norges mest innovative og framtidsrettede boligprosjekter synes å ha truffet en nerve – det meldes om lange ventelister. Solenergi – både solvarme og solstrøm – står helt sentralt i prosjektet.

Lokale energimarkeder engasjerer og fungerer!, ved Bernt A. Bremdal, Smart Innovation Norway & UiT, Campus Narvik   
Digitalisering gjør mulig nye energitjenester på lokalt nivå. Hva kan lokale energimarkeder tilføre, og hvordan får vi til levedyktige, lokale energimarkeder? Vi får også en liten smakebit på hvilke utslag rekordsommeren 2018 fikk for energisamfunnet på Hvaler.

Del 3: ENERGILAGRING

Det jobbes kontinuerlig med lagringsteknologier, og fremskritt både når det gjelder teknologi og pris vil muliggjøre enda større bruk av solenergi i årene som kommer. I denne delen av programmet setter vi fokus på lagring – både batterier og termisk lagring. Vi kaster også et blikk på status for «vehicle-to-grid».

Innlegg:

Energilagring i blå batterier, ved Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme
Hva er egentlig et blått batteri? Vi får høre om alternativer til elektrisk lagring, om hvordan blå batterier kan flytte energiuttak bort fra perioder med høy belastning på strømnettet, og om hvordan fjernvarme- og kjølesystemer går i retning av å bli ‘smarte’ og i voksende grad basert på distribuert, fornybar produksjon.

Elektriske energilagring – status og trender, ved Ole Jakob Sørdalen, Pixii
Hvor er vi nå når det gjelder batteriteknologi og prisbilde? Hvor skal vi, og hvor fort går det?

MELD DEG PÅ HER