Back

Bybefaring med byarkitekten i Lillestrøm

Lillestrøms byarkitekt Halvor Kloster på befaring i Lillestrøm med interessserte eiendomsutviklere, byplanleggere og politikere

Byarkitekt Halvor Kloster vil legge prinsippene for god byarkitektur til grunn for den videre utviklingen av Lillestrøm by.

Lillestrøms byarkitekt Halvor Kloster er opptatt av mangfold i byen. – Like mennesker bygger ikke en god by, ulike mennesker må til, hevder han.

Tirsdag 7. mai ledet Kloster en bybefaring for deltakere fra planavdelingen i kommunen, politikere og partnere i Lillestrøm Eiendomsforum. Han er entusiastisk engasjert og mener byen har mangfold og gode bykvaliteter som det er verdt å føre videre.

– Lillestrøm by har et kjempespennende tilbud, påpeker han.

Bare seks byarkitekter i Norge

Lillestrøm og Ullensaker er de eneste romerikskommunene som har egne byarkitekter. I hele Norge er det bare seks byarkitekter, i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Ullensaker og Indre Østfold.

Bybefaringen med byarkitekten startet utenfor Lillestrøm jernbanestasjon. Der tok han for seg de klassiske kravene til en god bygning: – Den skal være solid, brukertilpasset – og vakker.

Deretter gikk turen til kulturkvartalet, som Halvor Kloster er begeistret over. Han viste til Arkitektur- og byformingsstrategien «Arkitektur+», som er premissgiveren for utformingen av alle nye tiltak i Bergen kommune. Strategien Arkitektur+ gir konkrete retningslinjer om hvordan arkitektur kan bidra til en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Lillestrøms byarkitekt Halvor Kloster
– En god bygning skal være solid, brukertilpasset – og vakker, sier Lillestrøms byarkitekt Halvor Kloster .

Sammen om god byarkitektur

Byarkitekten mener det må være prinsippene for god byarkitektur som legges til grunn for den videre utviklingen av Lillestrøm by. Prinsippene ble deretter testet på noen nybygde kvartaler i byen: Byparken, Dovrekvartalet og Meierikvartalet. Kvaliteter og utfordringer ble framhevet og diskutert.

– Lillestrøm Eiendomsforum er opptatt av kvalitet i byutviklingen gjennom et godt samarbeid med administrasjonen og politikken i Lillestrøm kommune. Vi ønsker å bli enda flinkere til å finne sammen for å oppnå dette. Da er det utrolig nyttig å se og føle på det som er bygd, sier prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen.

Bybefaringen skal følges opp med et læringsverksted 22. mai om kvalitet i byutviklingen og hvordan vi kan planlegge og utvikle de fysiske omgivelsene for å sikre en aktiv og attraktiv by.