Døråpnere for teknologigrep i hjemmesykepleien

Overraskende mange brukere av hjemmetjenesten i Aurskog-Høland og Fet får kun tilkjørt medisiner. De mottar ingen andre tjenester.

16/06/2017|

Viser smart trygghet i Gjerdrum

Når trygghetsalarmen utløses, sørger alarmsystemet SmartVakt for å styre alarmen direkte til den ansatte som kjenner brukeren best.

27/04/2017|

Innovative anskaffelser krever mot

Tør du å legge ut en bestilling basert på beskrivelsen av et behov, uten å spesifisere en bestemt løsning, kan du bli positivt overrasket.

14/02/2017|

Bygger ikke framtid med gammel teknologi

Gjerdrum bo- og behandlingssenter – og hjemmetjenesten – har byttet fra analoge til digitale trygghetsalarmer.

10/02/2017|

Starter forskning på velferdsteknologi

Forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal analysere muligheter og barrierer ved innføring av velferdsteknologi i Aurskog-Høland, Fet og Sørum.

26/01/2017|

Bygger visningsrom for velferdsteknologi

Smarte digitale hjelpemidler kan gi mennesker med redusert mestring en lettere hverdag – hvis de får vite om mulighetene.

15/12/2016|

SOL-partnere på virtuell sykkeltur

Torsdag 17. november samlet velferdsteknologiprosjektet SOL – Support quality of life 200 deltakere til konferanse i Lillestrøm. En rekke utstillere deltok også.

17/11/2016|

Digitale pensjonister har livskvalitet som mål

Tillitsvalgte på Pensjonistforbundets Lokallederkonferanse varsler at de nå vil ta en langt mer aktiv rolle for å gjøre velferdsteknologi lettere tilgjengelig for folk.

26/10/2016|

Pensjonist-workshop om velferdsteknologi

Akershus Pensjonistforbund vil gå mer i dybden på velferdsteknologi og hvordan den fungerer. Det skal Kunnskapsbyen Lillestrøm og Digitale Gardermoen (DGI) bistå med å klargjøre. SOL-prosjektet stiller godt forberedt. Her er prosjektleder på svensk side i SOL Pia Adenmark (Karlstads kommun, t.v.), Iver Olav Sunnset (DGI), hovedprosjektleder Marit Heiberg (Kunnskapsbyen) og Svein Sikle (DGI)

14/10/2016|

Pensjonistforbundet tar opp velferdsteknologi

Pensjonistforbundet i Akershus skal få hjelp av Kunnskapsbyen til å sette velferdsteknologi på agendaen. Med sine 48 lokalforeninger og nesten 12.000 medlemmer representerer fylkeslaget en betydelig brukergruppe. – Vi må på banen og sørge for at teknologien anvendes til å skape bedre tjenester, i tråd med brukernes ønsker. Pensjonistforbundet vil være med å sette dagsorden

22/08/2016|