Aur Gjestegård i Aurskog var smekkfull da Aurskog-Høland kommune, Norsk Solenergiforening og Norges Vel holdt seminar om solenergi i landbruket.

– Dette er utrolig bra. Vi har 110 påmeldte – og det ser ut til at alle er her, sa en fornøyd møteorganisator Ragnhild Bjelland-Hanley, som er generalsekretær i Norsk solenergiforening. Interessen for solenergi er økende blant gårdbrukere som vil utnytte egne energiressurser.

Må være økonomi i det
Denne interessen har nok sammenheng med at prisen for slike anlegg er på vei ned.
– Det har vært en voldsom nedgang i prisen på solcellepaneler, så nå begynner også sol å bli en attraktiv energikilde, påpeker Svein Guldal prosjektleder i Norges Bondelag med arbeidsfelt miljø, klima og ny energi.
På solenergimøtet i Aurskog fortalte han at bondelaget har ambisjoner om at landbruket skal være selvforsynt med fornybar energi i 2030.
– Det handler om å ta kontroll over egne energiressurser, sier Guldal.
Han mener solenergianlegg på driftsbygg er en energikilde som landbruket må bli flinkere til å utnytte, i tillegg til bioenergi, vann- og vindkraft.

Lønnsomt i Nes
En som allerede har satset stort på solenergi er Hans Arild Grøndahl. I 2015 investerte han to millioner koner i et solstrømanlegget på gården sin, i Nes. Anlegget som har en årsproduksjon 65.000 kWh skal dekke strømbehovet på gården. Med en offentlig investeringsstøtte på 47 prosent fra Enova, antar han med at anlegget vil være nedbetalt i løpet av en tiårsperiode, til tross for at energiproduksjonen vinterstid er temmelig beskjeden.
– 12. desember ga anlegget bare 50 kWh, men allerede 28. februar var vi oppe i en døgnproduksjon på 210 kWh, forteller Grøndahl. Seminaret var en del av prosjektet ecoINSIDE som ledes av Kunnskapsbyen Lillestrøm, og er finansiert av Interreg Sverige-Norge. 50 organisasjoner er involvert i prosjektet som skal fremme innovasjon, utvikling og nye grønne arbeidsplasser i Indre Skandinavia (Oslo, Akershus, Hedmark, Dalarna og Värmland). Prosjekteiere er Arvika kommun og Kunnskapsbyen Lillestrøm.