Experis inviterer sammen med OREEC til frokostmøte 21. desember kl. 08.00-10.00.

O2 Energies vil fortelle om deres solfarmprosjekter i USA; deres forretningsmodell, hvilke tekniske løsninger de bruker, hvordan de kjører prosjekter og bruker underleverandører. I tillegg vil de fortelle om hvordan rammebetingelsene er for solenergi i USA og åpne for dialog om mulighetene for norske leverandører på det amerikanske markedet.

«Nye muligheter i energi»

Eltel Networks skal implementere smarte strømmålere for over 800.000 husstander innen 2019. Dette åpner en rekke muligheter for både forbrukere og nettselskap. Brudeseth vil under forkostmøtet snakke om hvordan Eltel Networks kommer til å kjøre selve utrullingsprosjektetene samt hvilke nye muligheter dette gir kundene og nettselskapene.