Back

Frokostmøte: Kompetanseløft som universitetsbedrift

Vil du vite hvordan din bedrift kan bli universitetsbedrift? Velkommen til frokostmøte på Business Lillestrøm 25. januar.

Frokostmøtet vil tar for seg hvordan bedrifter kan bli universitetsbedrifter – og hvordan man kan bruke ordningen med Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i en bedrift.

Arrangementet er gjort mulig gjennom et samarbeid mellom SNR Interkommunalt politisk råd, Lillestrøm kommune, OsloMet, Kunnskapsbyen Lillestrøm og NHO Viken Oslo.

Universitetsbedriftsavtaler har som formål:

  • å sikre at høyere utdanninger og forskning er tilpasset næringslivets behov for kompetent arbeidskraft og relevant forskning innen spesifikke områder valgt ut av partene i fellesskap
  • å sikre at flere bedrifter øker sine muligheter til å innovere og samtidig får tak i relevant kompetanse

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt som utføres av en ansatt. Prosjektet skal være relevant for bedriften.

Velkommen til frokostmøte i Gründerhuset Business Lillestrøm 25. januar

Frokost serveres fra kl. 08.00.
Programmet starter kl. 08.30.

Lenke til påmelding (og avmelding) av hensyn til bevertning

Starttid

08:00

25. januar 2024

Avslutningstid

10:00

25. januar 2024

Adresse

Gründerhuset Business Lillestrøm, Storgata 7, Lillestrøm