Back

Frokostmøte om innovasjon i offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer Kunnskapsbyens medlemsbedrifter til å delta på et frokostmøte om innovative offentlige anskaffelser.

Møtet holdes i advokatfirmaets egne lokaler i i Storgata 36 i Lillestrøm, onsdag 2. november kl. 08:00–09:30. Frokost og registrering fra kl. 08:00. Faglig innhold begynner kl. 08:30.

Hva er en innovativ anskaffelsesprosess? Og hvordan skal leverandør forstå en evalueringsmatrisen og prissetting av kvalitet?

Ø.M. Fjeld og Lørenskog kommune kommer og redegjør for sine erfaringer med – og behov for – innovasjon i offentlige anskaffelser. Hvilke erfaringer har kommunen gjort seg, og hvordan korresponderer disse med leverandørmarkedets erfaringer?

  • Ole Johan Krog er regionleder Romerike hos Ø.M. Fjeld, og forteller om sin erfaring med innovative anskaffelser fra leverandørsiden.
  • Stine Brun er fagleder for anskaffelser i Lørenskog kommune. Lørenskog kommune er medlem av Leverandørutviklingsprogrammet og satser mye på innovasjon i offentlige anskaffelser.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) anbefaler at det offentlige skal bruke ny evalueringsmodell ved tildeling. Ved bruk av ny modell skal det offentlige prissette kvalitet ved evaluering av tilbud.

  • Senioradvokat Ellen Tangen Eilerås vil gjennomgå ny modell og hvordan leverandører bør tilnærme seg denne.

Påmelding til ik@halvorsenco.no

 

 

 

Starttid

08:00

2. november 2022

Avslutningstid

09:30

2. november 2022

Adresse

Advokatfirmaet Halvorsen & Co, Storgata 36, Lillestrøm