Back

Frokostmøte om utvikling av fagskoletilbudet

June Kristin M, Enger

June Kristin M. Enger, prorektor, Fagskolen i Viken, studiested Akershus

Kunnskapsbyen inviterer til frokostmøte onsdag 7. februar om utvikling av fagskoletilbudet i samarbeid med næringslivet. Møtet holdes hos Business Lillestrøm, Storgata 7.

Program

08.30 – 09.00 Registrering og felles «minglefrokost»

09.00 – 09.30 Presentasjon av Fagskolen i Viken: Hvordan utvikles fagskoletilbudet i Akershus?

  • June Kristin M. Enger

09.30 – 09.45 Arbeidslivets forventninger og behov: Hva forventes av samarbeidet med fagskolen?

  • Audun Hestmark , Dynea
  • Maria Hoff, Lillestrøm kommune

09:45 – 10.15 Samarbeidsprosjekter og muligheter: eksisterende prosjekter, mulighet for nye samarbeidsstrukturer og tilpasning av studietilbudet til fremtidens behov

10.15 – 10.30 Oppsummering og veien videre

Starttid

08:30

7. februar 2024

Avslutningstid

10:30

7. februar 2024

Adresse

Gründerhuset Business Lillestrøm, Storgata 7, Lillestrøm