Back

Heldagskurs i bærekraftsrapportering

Regnskap Norges kursleder: Hans Christian Ellefsen, leder teknologi og innovasjon

Torsdag 20. april gjennomføres det et heldagskurs i bærekraftsrapportering for medlemmene i Kunnskapsbyen.

Hans Christian Ellefsen, leder for Teknologi og Innovasjon i Regnskap Norge, ga under nyttårslunsjen en forsmak på kursinnholdet.  Her vil du få tilgang på verktøy som vil gjøre rapporteringen på de 17 bærekraftsmålene enklere og standardiserte.

Kurset er tilrettelagt for regnskapsfører og revisor. Bærekraftsansvarlig og ledelse i virksomheten får også en god innføring i oppbygging og hva som må på av informasjon i rapporten.

Kunnskapsbyens medlemmer tilbys en deltakerpris for kurs inkl. lunsj og kaffe på kr 2.500. Det tilsvarer en rabatt på kr. 1.700 i forhold til ordinær pris.

 • Tid: 20. april kl. 09.00–16.00.
 • Sted: Kunnskapsbyens Konferansesenter, Gunnar Randersvei 24, Kjeller.
 • Påmelding til kari@kunnskapsbyen.no. Frist for påmelding er torsdag 13.april.

Regnskap Norges kursbeskrivelse

Oppmerksomheten rundt bærekraftsrapportering er økende, og flere selskaper i Norge, Europa og globalt enn tidligere vil få krav på seg til å rapportere på sin bærekraft. Små og mellomstore selskaper blir direkte og indirekte påvirket av denne utviklingen. Vi ser i dette kurset nærmere på hvordan å utvikle en bærekraftsrapport for SMB med utgangspunkt i den nordiske standarden for bærekraftsrapportering: NSRS (www.nsrs.eu/).

 • Kursleder: Hans Christian Ellefsen, leder teknologi og innovasjon

Første gang det skal utarbeides en bærekraftsrapport for en virksomhet, kan oppgaven oppleves som noe uoversiktlig. I dette kurset tar vi for oss arbeidsmetodikken for å kunne utarbeide en rapport og går deretter dypere inn i de viktigste hovedelementene i en bærekraftsrapport for SMB. Vi ser nærmere på faktiske rapporter avgitt etter NSRS og diskuterer innholdet i disse. Etter kurset skal du være i stand til å jobbe frem en bærekraftsrapport etter NSRS.

Målgruppe

Kurset er rettet mot de som ønsker å starte arbeidet med bærekraftsrapportering, enten for egen virksomhet eller for sine kunder. Det kreves ikke særlige forkunnskaper innen eksempelvis klima eller sosiale forhold for å kunne delta.

For å få best utbytte av kurset, anbefales det likevel å sette seg inn i hovedtrekkene i NSRS på www.nsrs.eu. Kurset kan kombineres med to nettkurs hos Regnskap Norge; “Innføring i bærekraftsrapportering etter Nordic Sustainability Reporting Standard” og “Bærekraftsamtalen”.

Innhold

 • Arbeidsmetodikk
 • Bærekraftsrapporteringens formål og ledelsens mål og ambisjoner
 • Risiko- og mulighetsanalyse
 • Proporsjonalitet, vesentlighetsvurdering og datakvalitet
 • Klimaregnskap som en del av bærekraftsrapporteringen
 • Nærmere om materialer, avfall, energi, utslipp og sosiale og økonomiske måleparametere
 • Bærekraftsrapporteringens innvirkning på årsregnskapet. Innregning, måling og verdsettelse.
 • Regnskapsførers, revisors eller rådgivers rolle i utarbeidelsen av en bærekraftsrapport.»

Autorisasjonstimer

Kurset gir for regnskapsfører og revisor godkjente autorisasjonstimer:

Regnskap / Finansregnskap 5 timer, annet 2 timer

Starttid

09:00

20. april 2023

Avslutningstid

16:00

20. april 2023

Adresse

Kunnskapsbyens Konferansesenter, Gunnar Randersvei 24, Kjeller