Back

Kommunikasjonsnettverk for KLs medlemsbedrifter

Thomas Framnes og Ina Marlen Andresen hos Justervesenet ønsker velkommen til oppstart av et nettverk for kommunikasjonsmedarbeidere hos Kunnskapsbyens medlemsbedrifter.

Justervesenet og Kunnskapsbyen Lillestrøm ønsker velkommen til en samling for kommunikasjonsmedarbeidere fredag 27. januar kl. 13.30-15.00, hos Justervesenet.

Kommunikasjonsmedarbeiderne hos de fleste av KL-medlemmene jobber alene eller i små enheter, med ansvar for virksomhetens kommunikasjonsarbeid. Selv om medlemsvirksomhetene er svært ulike, har kommunikasjonsoppgavene mange likhetstrekk.

Derfor ønsker vi å starte et eget kommunikasjonsnettverk, som en arena for erfaringsutveksling og inspirasjon. Nettverket vil omfatte både informasjonsarbeidere, kommunikasjonsrådgivere, samfunnskontakter, innholdsprodusenter og journalister, med svært ulik bakgrunn og erfaring som vil gjøre nettverket faglig relevant.

Vi har som mål å gjennomføre tre-fire samlinger i løpet av et år, som vil gå på rundgang hos deltagerne.

Kommunikasjonsfeltet er bredt, og temaer vi kan samhandle om spenner fra sosiale medier, nettsider, pressemeldinger, tekststrategier og SEO, til internkommunikasjon og mediehåndtering.

Egen ressursside for deltakerne i nettverket
Det er opprettet en Sharepointgruppe som vil leve uavhengig av de fysiske samlingene. Målet er at dette blir en ressursside, hvor vi kan legge inn nyttig fagstoff, tipse hverandre eller be om råd.

Starter med kanalstrategi
På møtet hos Justervesenet vil Ina Marlen Andresen og Thomas Framnes kort fortelle om Justervesenet – og hvordan de bruker sosiale medier.

Deretter legger vi opp til en erfaringsutveksling mellom deltagerne om temaet kanalstrategi:

  • Hvilke kanaler brukes?
  • Hvorfor – og hvordan?

Vi ser fram til og møtes, og interessante og forhåpentligvis nyttige diskusjoner!

Starttid

13:30

27. januar 2023

Avslutningstid

15:00

27. januar 2023

Adresse

Justervesenet, Fetveien 99, 2007 Kjeller