Back

Kurs for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn

Ønsker din virksomhet å bli sertifisert som Miljøfyrtårn?

Medlemsbedriftene i Kunnskapsbyen Lillestrøm har fått tilbud om et felles gruppeløp for å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Gjennom Totalmiljø kan vi tilby en pakkepris på kr 14 500,- eksl. mva. (for veiledningsjobben) per medlemsbedrift.
Pris per time er kr 1050 eksl. mva. Prisen forutsetter at virksomheten følger avtalt løp.


De tre fellessamlingene går på følgende datoer sentralt i Lillestrøm:

16.Oktober kl.09:00-11:30

6.November kl.09:00-11:30

27.November kl.09:00-11:30

 Sertifiseringsprosess

  • Virksomheten din deltar på tre fellessamlinger à 2,5 timer. Flere ansatte fra samme virksomhet kan delta på fellessamlingene.
  • Det vil bli gitt konkrete oppgaver som virksomheten skal arbeide med mellom samlingene. 
  • På samlingene får dere informasjon om Miljøfyrtårn og selve ordningen. Vi bistår dere og veileder dere til å oppfylle kriteriene i Miljøfyrtårn og utfylling av siste års innrapportering av klima- og miljødata. Dere vil også få ferdig veiledningsmateriell og verktøy som kan benyttes i prosessen.
  • Gjennom Miljøfyrtårnordningen får dere også tilgang til digitale styringsverktøy som: – klimaregnskap, innrapportering og statistikk av klima- og miljødata samt mål- og tiltaksverktøy. Les mer om styringsverktøyene her: https://www.miljofyrtarn.no/om-styringsverktoy/
  • I tillegg vil det være behov for individuell veiledning og møter som tas digitalt. Prisen inkluderer inntil 9 timer til individuell veiledning (e-post, tlf. og møter) per medlemsbedrift. 

Sertifiseringskostnader

Dere vil få fysisk besøk eller fjernsertifisering av en sertifisør fra Certnor. Se sertifiseringspriser for enkeltstående virksomheter: https://www.certnor.no/s/priser Dette er en kostnad som vil komme hvert tredje år i forbindelse med fornyelse av sertifikatet. 

 Kostnader til Stiftelsen Miljøfyrtårn

Prisene på etableringsgebyr og årlig serviceavgift avhenger av antall årsverk.

Alle priser er eksl. mva. https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/priser-og-kostnader/  

Påmelding

Starttid

09:00

16. oktober 2024

Avslutningstid

11:30

16. oktober 2024