Back

Lansering av felles styreportal på Romerike

Lansering Styreportalen

Styreportalen for Romerike er blitt til gjennom et samarbeid mellom engasjerte aktører som alle er opptatt av å bedre rekrutteringen til styrerommene.


De som står bak Styreportalen er Formue, Advokatfirmaet Halvorsen, Kvikkere Hoder Rekruttering, Innovasjon Gardermoen og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Tirsdag 16. april kl. 14-16 inviteres interesserte til å overvære lanseringen av tjenesten, hos Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten.

Gjennom en bred base av gode kandidater vil bedriftene kunne får en større bredde i sin rekruttering av styrekompetanse og sikre bedre mangfold i styret.

Nye krav til kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrer, også i mindre selskaper, innebærer at det må rekrutteres langt flere kvinner inn i styrene. Her vil styreportalen være et glimrende verktøy.

Formue, Advokatfirmaet Halvorsen og Kvikkere hoder vil bidra med opplæring for styrekandidatene, slik at de skal føle seg godt rustet og trygge i styrevervene sine. Det vil bli gjennomført en rekke kurs, samlinger og nettverksmøter om styrearbeid og om samarbeid mellom bedrift og styre.

Starttid

14:00

16. april 2024

Avslutningstid

16:00

16. april 2024

Adresse

Quality Hotel Olavsgaard