Back

Lillestrøms nye bydel: Hva vil vi med Kjeller flyplass? – medlemsmøte

Hvordan skal flyplassomårådet forvaltes på en best mulig måte når Forsvaret trekker seg ut i 2026? Foto: Lillestrøm kommune

Kjeller flyplass-området kan spille en viktig rolle for den fremtidige næringsutviklingen i regionen. Spørsmålet er om det lar seg kombinere med en flyplass for flyvende veteranfly.

Dette skal kommunestyret i Lillestrøm nå ta stilling til. I sin innstilling til kommunestyret skriver kommunedirektøren at hun ikke kan anbefale å prioritere luftfartøyvernsenter med flyvirksomhet innenfor kommunale rammer, fordi dette vil gå på bekostning av viktige tjenesteområder i kommunen.

Kommunedirektøren anbefaler at flyplassområdet utvikles til et fremtidsrettet, attraktivt og bærekraftig vekstområde. De kulturhistoriske verdiene og flyhistorien på Kjeller skal likevel ivaretas og prege arbeidet med utviklingen av området.

Kjeller-området med forskningsparken kan bli en motor for næringsvekst i regionen og er utpekt som et regionalt område for arbeidsplassintensiv virksomhet. Sammen med Lillestrøm by, Ahus og Lørenskog, er Kjeller en del av et særlig innsatsområde for økt by- og næringsutvikling.

Kunnskapsbyen Lillestrøm inviterer til et møte med kommunens folkevalgte om den fremtidige bruken av Kjeller flyplass.

Disse deltar:

  • John Rune Nielsen, administrerende direktør hos NILU
  • Nils Morten Huseby, administrerende direktør hos IFE
  • Finn Terje Skyrud, styreleder for Kjeller Flyhistoriske Kulturpark
  • Ole Jacob Flæten, tidl. ordfører i Lillestrøm og tidl. styreleder i Kunnskapsbyen

(Endringer i programmet kan forekomme).

Tid: Mandag 20. mars kl. 18.00

Sted: Lillestrøm Kultursenter, Universet

Påmelding til rolf@kunnskapsbyen.no

Påmeldingsfrist: fredag 17. mars kl. 12.

Starttid

18:00

20. mars 2023

Avslutningstid

20:00

20. mars 2023

Adresse

Lillestrøm Kultursenter, Universet