Back

Næringslivsfrokost: Omstilling i urolige tider

Rådgiverne hos Kvikkere Hoder Rekruttering, med Ine Foss (t.h.) i spissen, deler av sin kunnskap og erfaring på frokostmøtet hos Gründerhuset Business Lillestrøm, i Storgata 7.

Onsdag 22. november inviteres Kunnskapsbyens medlemsvirksomheter til næringslivsfrokost som tar for seg «Omstilling i organisasjoner i urolige tider».

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kvikkere Hoder Rekruttering inviterer til frokostmøtet som holdes hos Business Lillestrøm, i Storgata 7. Daglig leder i rekrutteringsselskapet, Ine Foss, er programansvarlig og stiller i spissen for et team av erfarne fagpersoner innen endrings- og omstillingsprosesser.

Urolige tider i samfunnet skaper usikkerhet hos de ansatte. Omstillingsprosesser er krevende både for ledere og de som rammes av eventuelt nedbemanning eller omorganiseringer. Samtidig kan en omstilling åpne nye muligheter for en positiv utvikling, både for bedriften og de ansatte. Det er derfor klokt å balansere hensynet til de ansatte med virksomhetens behov for utvikling.

  • Er din organisasjon forberedt på å møte nye utfordringer og krevende tider?
  • Har du som leder oversikt over bedriftens kompetanse og evner du å utnytte kompetansen på best mulig måte?

Frokostmøtet vil ha fokus på kompetansekartlegging, gode forberedelser og etterprøvbare prosesser for å unngå konflikter og skape verdier for selskapet og de ansatte.

Program for næringslivsfrokost onsdag 22. november

  • 08.30-09.00 Frokost og mingling
  • 09.00-10.00 Faglig program og diskusjoner

Sted: Gründerhuset Business Lillestrøm, Storgata 7 i Lillestrøm

Påmelding til: rolf@kunnskapsbyen.no Påmeldingsfrist er tirsdag 21. november kl. 12.00

Starttid

08:30

22. november 2023

Avslutningstid

10:00

22. november 2023

Adresse

Gründerhuset Business Lillestrøm, Storgata 7, Lillestrøm